Κυτταρική διαφοροποίηση

Η κυτταρική διαφοροποίηση ή διαφοροποίηση είναι η διαδικασία με την οποία ένα κύτταρο μετατρέπεται σε ένα πιο εξειδικευμένο. Αυτό πραγματοποιείται μέσω γονιδιακής ρύθμισης που αναφέρεται στη διαδικασία ενεργοποίησης ενός γονιδίου για την παραγωγή μιας πρωτεΐνης (συνήθως).Η διαδικασία λαμβάνει χώρα αναρίθμητες φορές στους πολυκύτταρους οργανισμούς, από το ζυγωτό μέχρι σε ένα περίπλοκο σύστημα ιστών και οργάνων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στα αρχικά στάδια της εμβρυογένεσης, τα κύτταρα συνθέτουν συγκεκριμένες ποσότητες πρωτεϊνών, αποκτούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και εξειδικεύονται στο να επιτελούν τις επιμέρους λειτουργίες τους. Ανάλογα με τις λειτουργίες που επιτελούν τα κύτταρα αποκτούν και το χαρακτηριστικό τους σχήμα.

Η πορεία της εξειδίκευσης των κυττάρων στον άνθρωπο ξεκινά ήδη από τη δέκατη μέρα της οντογένεσης, όπου τα πρώτα κύτταρα που δημιουργούνται είναι τα βλαστομερή. Τα βλαστομερή σχηματίζουν τρεις βλαστικές στιβάδες, οι οποίες είναι το εξώδερμα, το ενδόδερμα και το μεσόδερμα, από όπου θα προκύψουν τελικά οι τέσσερεις μεγάλες κυτταρικές ομάδες, οι οποίες είναι τα επιθηλιακά κύτταρα, τα μυικά κύτταρα, τα νευρικά κύτταρα και τα κύτταρα του συνδετικού ιστού.