Κυτταρικός κύκλος ή κύκλος ζωής του κυττάρου είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που το κύτταρο διαιρείται σε δύο θυγατρικά έως την στιγμή που και αυτά θα διαιρεθούν δίνοντας το καθένα τους απογόνους του. Ο κυτταρικός κύκλος χωρίζεται σε δύο φάσεις: α)την μεσόφαση και β)την μίτωση ή μιτωτική διαίρεση. Η μεσόφαση καταλαμβάνει ποσοστό 90% - 95% της διάρκειας ζωής του κύτταρου. Επίσης, η μεσόφαση υποδιαιρείται σε 4 φάσεις:G0, G1, S και G2.Ο κυτταρικός κύκλος είναι μια βαρετή γνώση που πρέπει να μάθεις για να γράψεις σε ένα παλιοδιαγωνισμα!