Κωδικοί αεροπορικών εταιρειών

Οι κωδικοί αεροπορικών εταιρειών χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των αεροπορικών εταιρειών. Υπάρχουν οι κωδικοί της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA) που περιλαμβάνουν δύο χαρακτήρες, οι κωδικοί του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) που αποτελούνται από τρεις χαρακτήρες και οι κωδικοί κλήσης (callsign).

Κωδικοί αεροπορικών εταιριών σε διαθνές αεροδρόμιο στην Ιαπωνία.

Κωδικός IATA Επεξεργασία

Οι κωδικοί IATA περιλαμβάνουν δύο χαρακτήρες που έχουν δοθεί από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA) για τις αεροπορικές εταιρείες ανά τον κόσμο. Το πρότυπο περιγράφεται στο Πρότυπο Εγχειρίδιο Πληροφοριών Δρομολογίων (Standard Schedules Information Manual) της ΙΑΤΑ και οι κωδικοί περιγράφονται στο Διευθυντήριο Αεροπορικής Κωδικοποίησης (Airline Coding Directory) της ΙΑΤΑ.[1]

Κωδικός ICAO Επεξεργασία

Οι κωδικοί ICAO αποτελούνται από τρεις χαρακτήρες οι οποίοι δόθηκαν από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Οι κωδικοί ICAO εκδίδονται από το 1947. Έγιναν το επίσημο νέο πρότυπο σύστημα τον Νοέμβριο του 1987.

Κωδικός κλήσης Επεξεργασία

Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν ένα κωδικό κλήσης (callsign), που συνήθως αναφέρεται κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας μεταξύ του πιλοτηρίου ενός αεροσκάφους με κάποιο πύργο ελέγχου, μέσω ραδιοτηλεφώνου.

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία