Άνοιγμα κυρίου μενού

Κωνική τομή ονομάζεται μία καμπύλη που προκύπτει από την τομή κώνου και επιπέδου, ή ακριβέστερα, από την τομή ενός επιπέδου με δύο ίσες ορθές άπειρες κωνικές επιφάνειες που έχουν κοινό άξονα και συνδέονται στην κορυφή τους (ο ένας κώνος εφαρμόζει "αναποδογυρισμένος" πάνω στην κορυφή του άλλου). Όλες οι καμπύλες το πολύ δεύτερης τάξης στο επίπεδο είναι κωνικές τομές.

Κωνική Τομή
Ταξινόμηση
Dewey516
MSC201051-XX
Κωνικές τομές.

Στην αναλυτική γεωμετρία η γενική εξίσωση μιας κωνικής τομής είναι

Είδη κωνικών τομώνΕπεξεργασία

Οι κωνικές τομές είναι: