Κόμης της Νάντης

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Οι Κόμητες της Νάντης ήταν οι Φράγκοι βασιλείς της Νάντης υπό την Δυναστεία των Καρολιδών, ήταν η πρωτεύουσα στο Δουκάτο της Βρετάνης. Η κομητεία αποτελούσε για τους Φράγκους το μέσο με το οποίο έκαναν εισβολή στους Βρετόνους και τους Βαννετούς, με τον τρόπο αυτό απέκτησε μεγάλη στρατηγική σημασία για τους Καρολίδες αυτοκράτορες. Στα μέσα του 9ου αιώνα μ.Χ. οι Βρετόνοι κατέλαβαν την Νάντη με αποτέλεσμα ο ηγεμόνας τους να είναι υποτελής των βασιλέων τους. Την εποχή που ήταν κόμης ο Οέλ της Νάντ ξέσπασε επανάσταση χάρη στην αντιδημοτική του πολιτική, ο Ερρίκος Β΄ της Αγγλίας βρήκε την ευκαιρία να εισβάλει στην κομητεία και να την κάνει υποτελή του.

Φράγκοι κόμητες Επεξεργασία

Βασίλειο της Βρετάνης Επεξεργασία

Μετέπειτα κόμητες Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Judith Everard et Michael Jones, The Charters of Duchess Constance of Brittany and Her Family (1171-1221), σ. 38

Πηγές Επεξεργασία

  • Judith Everard et Michael Jones, The Charters of Duchess Constance of Brittany and Her Family (1171-1221)