Υπάρχουν δύο διαφορετικά πρόσωπα στην ελληνική μυθολογία που φέρουν το όνομα Κύηκας (Κύηξ):

1) Ο Κύηκας ήταν σύζυγος της Αλκυόνης, μαζί με την οποία ζούσε ευτυχισμένος. Μια μέρα ο Κύηκας πήγε για ψάρεμα παρά τις παρακλήσεις της γυναίκας του, που είχε κακό προαίσθημα. Πράγματι, έπιασε θαλασσοταραχή και το πλοιάριό του βυθίστηκε. Η Αλκυόνη, που παρακολουθούσε από ένα βράχο, αυτοκτόνησε από την απελπισία της πέφτοντας από τον βράχο. Οι θεοί τους λυπήθηκαν και τους μετεμόρφωσαν σε πτηνά, το θαλασσοπούλι κύηκα και την αλκυόνη.

2) Ο Κύηκας ο Τραχίνιος ήταν βασιλιάς της Τραχίνας, που είχε ευεργετηθεί από τον Ηρακλή. Αμέσως μετά τον θάνατο του Ηρακλή και την άνοδό του στον Όλυμπο, τα παιδιά του, οι Ηρακλείδες, έμειναν χωρίς προστάτη και καταδιώχθηκαν από τον Ευρυσθέα. Κατέφυγαν αρχικώς στον Κύηκα, που θυμόταν τις ευεργεσίες του Ηρακλή. Αλλά ο Ευρυσθέας τον ανάγκασε να τα διώξει. Τότε οι Ηρακλείδες πήγαν στην Αθήνα, όπου βασίλευε ο Θησέας (κατ' άλλους οι απόγονοί του), και του ζήτησαν άσυλο.