Οι Κύρβεις ήταν τριγωνικοί πίνακες, συνδεδεμένοι στην κορυφή, έτσι ώστε να σχηματίζουν τρίεδρη, κατ΄άλλους τετράεδρη, πυραμίδα, περιστρεφόμενη γύρω από έναν άξονα που είχε γραμμένους σε κάθε έδρα της τους αρχαιότατους νόμους.

Σύνοψη Επεξεργασία

Ο Αριστοτέλης μαρτυρεί[1]ότι ο Σόλων είχε βάλει να χαράξουν τον νέο θεμελιώδη νόμο της Αθήνας, του οποίου ο ίδιος ήταν ο δημιουργός, πάνω σε ένα μόνιμο και περίοπτο στύλο, όπως ήταν γραμμένος και ο προηγούμενος, ο θεμελιώδης νόμος του Δράκοντος.

Η πολιτική γραφή της Δύσης Επεξεργασία

Η πολιτική γραφή εμφανίζεται, στην ουσία της, μέσω της χάραξης της πάνω σε ένα στέρεο υλικό, ως όρος της μονιμότητας του νόμου, της ισχύος του πέραν της ζωής του νομοθέτη, από τον οποίο το συγκεκριμένο έργο επιζεί. Γι αυτό η διευθέτηση αυτή εξηγείται από μια μαρτυρία του Αριστοτέλη:Οι νόμοι του Σόλωνος, λέει, ίσχυσαν επί εκατό χρόνια. Στην Αθηναίων Πολιτεία (XLII), ο Αριστοτέλης εξαίρει τη σημασία που είχε στην εποχή του η εγγραφή των εφήβων που γίνονταν πολίτες μετά τη στρατιωτική θητεία τους. Αλλά και στις Ικέτιδες του Ευριπίδη ο Άδραστος πλέκει το εγκώμιο του γραπτού νόμου, όπου γίνεται επίμονη επίκληση του «θείου νόμου» και του «πανελλήνιου νόμου».

Παραπομπές Επεξεργασία

Πηγή Επεξεργασία

  • P.J. Rhodes, «The Athenian Constitution», Penguin Books, 1984
  • Λουί Ζερνέ, Νόμοι του Πλάτωνα, Βιβλία Ι και ΙΙ