Κώδικας

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Η ονομασία κώδικας (από τη λατινική λέξη codex ή condex), σήμαινε αρχαιότερα βιβλίο δημοσίων αναγραφών, που ήταν συγγραφή σε φύλλα περγαμηνής ή και χαρτιού, σε σχήμα σημερινού βιβλίου, π.χ. "Φλωρεντινός κώδικας του Ηροδότου", ή "Λαυρεντιανός κώδικας του Θουκυδίδη".
Με την αυτή ονομασία φέρονται και συλλογές αυτοκρατορικών νόμων των ρωμαϊκών βυζαντινών και μεταγενέστερων χρόνων όπως ο Γρηγοριανός, ο Ιουστινιάνειος, ο Ναπολεόντιος κώδικας και γενικά κάθε συλλογή νομοθεσίας που αναφέρεται σε ίδιο κλάδο δικαίου π.χ. Ποινικός Κώδικας, Αστικός Κώδικας, Αλιευτικός κώδικας κ.λπ. Σημειώνεται ότι τα αρχαιότερα κείμενα των ευαγγελίων αποτελούν κώδικες.

Ανεξάρτητα των παραπάνω ένας κώδικας μπορεί ν΄ αναφέρεται και δε θέματα συμπεριφοράς, όπως Κώδικας τιμής, μονομαχίας, κυκλοφορίας, ακόμη και διαβίβασης σημάτων όπως ο Διεθνής Κώδικας Σημάτων ή ακόμα πιο ειδικά στην κρυπτογραφία.

Έτσι ο όρος μπορεί να αναφέρεται γενικά ως:


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.