Λέπι

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Λέπι (πληθυντικός, τα λέπια; λατινικά: squama‎)

  • δερματολογία: μια συσσωμάτωση των κερατοκυττάρων που είναι ορατά με γυμνό μάτι, βλέπε νιφάδες δέρματος
  • ζωολογία: oι περιοχές του δέρματος που είναι έντονα κερατοποιημένες σε ερπετά, πουλιά και ορισμένα ψάρια, και ανάμεσα σε θηλαστικά στις πανγκολίνες, βλέπε Κερατολέπι
  • σε βιομορφολογία, μερικές δομές επιφανειών μορφής πλάκας ή αιμοπεταλίων, βλέπε κλίμακα (μορφολογία)
  • στην γεωμορφολογία μια πλάκα πετρώματος σαν βράχους, βλ. Desquamation (γεωλογία)
  • στην τεκτονική ένα τεκτονικά περιορισμένο σώμα ή το υπόλοιπο της οροφής, βλέπε Tectonic κλίμακα
  • στη στρατιωτική τεχνολογία, μεταλλικές πλάκες σε σύνθετα, βλέπε πανοπλία