Λαϊκοί

όλα τα μέλη μιας θρησκευτικής ομάδας που δεν είναι μέρος του κλήρου

Στις χριστιανικές εκκλησίες λαϊκοί ονομάζονται τα μέλη τους που δεν έχουν χειροτονηθεί, που δεν είναι κληρικοί. Οι λαϊκοί συμμετέχουν στη λατρευτική ζωή και, σε κάποιες εκκλησίες, στη διοίκηση των εκκλησιών.

Στην Καθολική Εκκλησία η διάκριση κληρικών και λαϊκών ήταν έντονη έως και τη Β΄ Σύνοδο του Βατικανού, ενώ π.χ. για τους Κουακέρους δεν υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ κληρικών και λαϊκών.[1] Στην Εκκλησία της Αγγλίας αποτελούν μία από τις τρεις κατηγορίες μελών της Γενικής Συνόδου που διοικεί τα εκκλησιαστικά πράγματα.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. «laity». The Oxford Dictionary of the Christian Church (3η - αναθεωρημένη έκδοση). Οξφόρδη: Oxford University Press. 2005.