Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Λεάνειρα είναι γνωστή η θυγατέρα του βασιλιά της Σπάρτης Αμύκλα σύμφωνα με τη Βιβλιοθήκη Απολλοδώρου (σε άλλες πηγές αυτή είναι η Λαοδάμεια). Η Λεάνειρα παντρεύτηκε τον Αρκάδα και μαζί απέκτησαν τον Έλατο και τον Αφείδαντα. Σύμφωνα όμως με την επικρατέστερη εκδοχή, ο Αρκάς απέκτησε αυτούς τους γιους με τη Νύμφη Ερατώ, όπως και τον Αζάνα.

Πηγή Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969