Λιμνοθάλασσες της Ελλάδας

Η Ελλάδα έχει πολλές λιμνοθάλασσες που σχηματίζονται σε εκβολές μεγάλων ποταμών, όπως στις εκβολές του Αχελώου στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, ή του Αράχθου στον νομό Άρτας. Οι λιμνοθάλασσες αποτελούν πολύ σημαντικούς υδροβιότοπους και πολλές είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000. Οι σημαντικότερες λιμνοθάλασσες της Ελλάδας είναι:

Καλύβα στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.
Πανοραμική άποψη της λιμνοθάλασσας στην πόλη της Λευκάδας.
Πανοραμική άποψη της λιμνοθάλασσας Προκόπου.

Στην Ελλάδα μερικές λιμνοθάλασσες μένουν ανοιχτές από το Φεβρουάριο μέχρι το Μάιο, που μπαίνουν και τα περισσότερα ψάρια. Μετά κλείνουν και αργότερα αρχίζει το ψάρεμα, που γίνεται κυρίως με καλαμωτές και διβάρια. Η λειτουργία αυτή των λιμνοθαλασσών ως ιχθυοτροφείων προσφέρει κάθε χρόνο στην Ελλάδα 8.000 ως 9.000 τόνους ψάρια.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία