Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Ένα πληροφοριακό σύστημα λογιστικής πρέπει να έχει ένα σύστημα στόχου. Είναι μάλλον προφανές ότι το σύστημα στόχου είναι οι επιχειρησιακές διαδικασίες υπό τη στενή έννοια. Το σύστημα στόχου για ένα σύστημα λογιστικής έχει να κάνει με τις πτυχές των επιχειρησιακών διαδικασιών που αφορούν τη μέτρηση και πρόβλεψη του εισοδήματος (income) και του πλούτου (wealth) της επιχείρησης καθώς και η καταγραφή και παρακολούθηση όλων των σχετικών λογιστικών γεγονότων.

Βασικές ΈννοιεςΕπεξεργασία

Η σχεδίαση και η ανάπτυξη ενός τέτοιου πληροφοριακού συστήματος είναι μια δύσκολη διαδικασία. Απαιτεί περίπλοκο σχεδιασμό και η κατανόησή τους και μόνο αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης και ερευνών για πολλά χρόνια. Πλέον όμως έχουν αναπτυχθεί μεθοδολογίες και εργαλεία τα οποία βοηθούν στην κατανόηση και περιγραφή αυτών σε μοντέλα.

Μερικά από αυτά είναι τα εξής :

 • Αφαίρεση - "Έχουμε αναπτύξει μια εξαιρετικά ισχυρή τεχνική για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας. Κάνουμε αφαίρεση από αυτή. Ανίκανοι να κυριαρχήσουμε στην ολότητα ενός σύνθετου αντικειμένου, επιλέγουμε να αγνοήσουμε τις επουσιώδεις λεπτομέρειες,και να ασχοληθούμε αντ' αυτού με το γενικευμένο, εξιδανικευμένο μοντέλο του αντικειμένου"(Wulf in Shaw, 1981).
 • Τυπικότητα - Είναι η αυστηρή τήρηση των κανόνων σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης ενός συστήματος.
 • Διαίρεση και κατάκτηση - Είναι η διαίρεση ενός σύνθετου προβλήματος σε ένα σύνολο απλούστερων προβλημάτων που μπορούν να λυθούν ευκολότερα.
 • Ιεραρχική κατάταξη - Είναι η κατάταξη της απλοποιημένης έκδοσης του προβλήματος που προκύπτει από το προηγούμενο στάδιο σε ιεραρχίες.
 • Συνοχή & σύζευξη - Είναι η διαμόρφωση του συστήματος έτσι ώστε οι αλληλεπιδράσεις μέσα στα συστατικά να μεγιστοποιούνται ενώ οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συστατικών να ελαχιστοποιούνται. Με αυτό τον τρόπο, ο αντίκτυπος των σφαλμάτων,όταν προκύπτουν, είναι εντοπισμένος και δεν χάνεται μέσα στο σύστημα. Η διάγνωση μιας προσβολής στα διάφορα συστατικά γίνεται επίσης ευκολότερη.
 • Διαθεσιμότητα πληροφοριών - Κάθε ενότητα πρέπει να έχει στη διάθεση της ακριβώς τις πληροφορίες που απαιτούνται από αυτή.
 • Εννοιολογική: ακεραιότητα - Είναι η συνέπεια στη σχεδίαση.
 • Πληρότητα - Είναι η εξασφάλιση ότι το σχέδιο ανταποκρίνεται σε όλες τις προδιαγραφές.
 • Λογική ανεξαρτησία - Έμφαση στον καθορισμό των στόχων των συστημάτων από την άποψη των λογικών λειτουργιών,ανεξάρτητα της φυσικής υλοποίησης.
 • Ακρίβεια και αποδοτικότητα - Ακρίβεια υπό την έννοια ότι το σχέδιο καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των χρηστών .Αποδοτικότητα ώστε το σύστημα να ολοκληρώνει τους στόχους με τους ελάχιστους δυνατούς πόρους.

Βασικά Λογιστικά Πληροφοριακά ΣυστήματαΕπεξεργασία

 • Σύστημα Διαχείρισης Μεταφοράς - Βοηθά στην μετακίνηση των πρώτων υλών μεταξύ των εγκαταστάσεων μέσω της αυτοματοποίησης των εργασιών που έχουν σχέση με την οργάνωση των μεταφορών,την βελτιστοποίηση,το φόρτωμα των οχημάτων,την δρομολόγηση,τις πληρωμές και τέλος την εκτέλεση όλων των καθηκόντων.
 • Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης - Βοηθά στην διαχείριση μιας αποθήκης,συγκεκριμένα στην ροή των πρώτων υλών,στην ευκολότερη επίβλεψη των διαδικασιών μέσα σε αυτήν και στην επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών μέσα στην αποθήκη.
 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - Βοηθά στην συγκέντρωση πληροφοριών, την ιχνηλασιμότητα, την ανάλυση και την υποστήριξη αποφάσεων.

ΠηγέςΕπεξεργασία