Λοιπές ταχυδρομικές υπηρεσίες


Λοιπές ταχυδρομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τον Νόμο Υπ' αριθ. 2668/98 (ΦΕΚ 282/18-12-98) είναι: Οι υπηρεσίες που δεν ανήκουν στις Βασικές Ταχυδρομικές υπηρεσίες και έχουν σχέση κυρίως, με ειδικής επείγουσας διαβίβασης αντικείμενα, παρακολουθούμενα από ειδικό σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού ΕΣΠΕΤΑ, με διαφημιστικά αντικείμενα χωρίς διεύθυνση, με την προετοιμασία των ταχυδρομικών αντικειμένων και ανταλλαγή εγγράφων. Αναφέρεται δηλαδή ο νομοθέτης κατά κύριο λόγο στις Ταχυμεταφορές και άλλες ειδικές περιπτώσεις, όπως διανομή διαφημιστικών κλπ. Ορισμένες διατάξεις έχουν εφαρμογή μόνον στις Βασικές Ταχυδρομικές υπηρεσίες, ενώ κάποιες άλλες διατάξεις εφαρμόζονται μόνον στις Λοιπές ταχυδρομικές υπηρεσίες.