Άνοιγμα κυρίου μενού

Ο αρχαίος λαών των Λυδών, κατοικούσε στο δυτικό τμήμα της Μικράς Ασίας.

Δεν αποκλείεται τόσο οι Φρύγες, όσο και οι Λυδοί να μοιράζονταν την ίδια περίπου κοιτίδα στην Μακεδονία. Οι μεν Βρύγες κατάγονταν από το Βέρμιο και τις Βρυγηίδες λίμνες και πολύ πιθανόν οι Λυδοί από τα μέρη που διέρρεε ο ποταμός Λύδιος (Λουδίας). Τα ονόματα των αρχαίων Λυδών ήταν βασισμένα στην γλώσσα τους που ανήκε στον ανατολικό κλάδο των Ιαπετικών γλωσσών.

Πίνακας περιεχομένων

ΑΕπεξεργασία

Άγρων

Αλκαίος

Αλυάττης

Άντιφος

Αρδυάττης

Άρδυς

Αρύηνις

Ασίης

Άτυς

ΒΕπεξεργασία

ΒακιFάς (<Βάκχος, Διονυσικλής)[1].

Βάκος (Βάκχος)

Βαρτάρας

Βέλετρος

Βολέας

Βούτας

Βώρος

ΓΕπεξεργασία

Γυγαία

Γύγης

ΔΕπεξεργασία

Δάσκυλος

ΙΕπεξεργασία

Ιάρδανος

Ίσας

ΚΕπεξεργασία

Καμβλίτης

Κανδαύλης

Κάτων;

Κοστώλλιος

Κότυς

Κροίσος


ΛΕπεξεργασία

Λυδός

Λωσσεύς/Λοσσεύς

ΜΕπεξεργασία

Μαίων/Μάνης

Μέσθλης

Μήλης

Μυρσίλος

Μυόλας

ΝΕπεξεργασία

Νάννας

ΟΕπεξεργασία

Ομφάλη

ΠΕπεξεργασία

Πακτύης

Πακτωλός

Πάνθεια

Πέλοψ

ΣΕπεξεργασία

Σαδυάττης

Σάδυς

Σάνδανις

Σαρδώ

ΤΕπεξεργασία

Ταλαιμένης

Τάνταλος

Ταρκύνιος/Τάρκων

Τμώλος

Τυίος

Τύλων

Τυρρηνός

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Ηροδότου Ιστορίαι, Πολύμνια 27.
  • W. G. Arkwright The Journal of Hellenic Studies, έκδ. The Society for the Promotion of Hellenic Studies σελ. 45-73.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία