Η Μάχη της Σεβαστουπόλεως διεξήχθη στη Σεβαστούπολη (συνήθως ταυτιζόμενη με την Ελαιούσα Σεβαστή στη Κιλικία, καθώς και το σημερινό Σουλούσαράι) το 692 μεταξύ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και των Ομεϋαδών, οι οποίοι ευρίσκονταν υπό την ηγεσία του Χαλίφη Αμπντ αλ-Μαλίκ ιμπν Μαρουάν. Η μάχη έθεσε τέλος στην ειρήνη η οποία υφίστατο μεταξύ των δύο αυτών δυνάμεων από το 680.

Μάχη της Σεβαστουπόλεως
Αραβοβυζαντινοί Πόλεμοι
ΤόποςΣεβαστούπολη
ΈκβασηΝίκη των Ομεϋαδών
Αντιμαχόμενοι
Ηγετικά πρόσωπα

Ο στρατός των Ομεϋαδών ευρισκόταν υπό την ηγεσία του Μουχάμμεντ ιμπν Μαρουάν. Οι Βυζαντινοί ευρίσκονταν υπό την ηγεσία του Λεόντιου και διέθεταν "ειδικό στράτευμα" αποτελούμενο από 30.000 Σλάβους υπό την ηγεσία του αρχηγού τους, Νέβουλου. Οι Ομεϋάδες, όντες αγανακτισμένοι με την καταπάτηση της συνθήκης, χρησιμοποίησαν αντίγραφα των κειμένων της ως λάβαρα.[1] Παρά το γεγονός πως η μάχη φάνηκε να βαίνει υπέρ τον Βυζαντινών, η φυγή αριθμού άνω των 20.000 Σλάβων οδήγησε σε ήττα των Βυζαντινών.[2][3][4] Πηγή αναφέρει πως ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός Β΄ προχώρησε σε σφαγή των εναπομείναντων Σλάβων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και τέκνων, στον Κόλπο της Νικομηδείας,[3] ωστόσο σύγχρονοι ακαδημαϊκοί δεν την θεωρούν ως αξιόπιστη αναφορά.[4]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Brooks, E.W., "The Successors of Heraclius to 717" in The Cambridge Medieval History, vol. 2(Cambridge University Press, 1957), 407.
  2. Ostrogorsky, George, History of the Byzantine state,(Rutgers University Press, 1969), 131.
  3. 3,0 3,1 Hendy, Michael F., Studies in the Byzantine Monetary Economy C. 300-1450, (Cambridge University Press, 2008), 631.
  4. 4,0 4,1 Haldon, John F., Byzantium in the seventh century, (Cambridge University Press, 1997), 72.
  • Hendy, Michael F. (2008). Studies in the Byzantine Monetary Economy C. 300-1450. Cambridge University Press. 
  • Lilie, Ralph-Johannes (1976), Die byzantinische Reaktion auf die Ausbreitung der Araber. Studien zur Strukturwandlung des byzantinischen Staates im 7. und 8. Jhd., Munich: Institut für Byzantinistik und Neugriechische Philologie der Universität München 
  • Stratos, A.N. (1980), Byzantium in the Seventh Century, Volume V: Justinian II, Leontius and Tiberius, 685–711, Amsterdam: Adolf M. Hakkert, σελ. 34–38, ISBN 90-256-0852-3