Δρουγγάριος του πλωίμου

(Ανακατεύθυνση από Μέγας δρουγγάριος του στόλου)

Ο δρουγγάριος του στόλου ή δρουγγάριος του πλωίμου ήταν ανώτατο ναυτικό αξίωμα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Εμφανίζεται τον 9ο αιώνα, και ο κάτοχός του ήταν ο επικεφαλής του αυτοκρατορικού στόλου που στάθμευε πέριξ της Κωνσταντινούπολης, σε αντίθεση με τους επαρχιακούς στόλους των ναυτικών θεμάτων όπως το Θέμα Κιβυρραιωτών. Από το τέλος του 11ου αιώνα ήταν γνωστός ως μέγας δρουγγάριος του στόλου, και ήταν ο ύπαρχος του Μεγάλου Δουκός.

Σόλιδος 2 εκ., 4,4 γρ., που κόπηκε στην Κωνσταντινούπολη το 921-931. Επιγρ.: ROMAN' ET XRISTOFO' AVGGb' / +ΙΗS XRS REX REGNANTIUM*.
Μολύβδινη σφραγίδα 2,4 εκ., 9,95 γρ., με επιγρ.: Κ-Ε ΒΟΗΘΕΙ ΤΩ ΣΩ ΔΟΥΛΩ / + ΝΙΚΗΤΑ ΜΑΓΙCT', ΔΡΟΥΓΓ' ΤΟΥ Β' ΠΛΩΪΜ[ΟΥ], ΚΑΤΕΠ' Τ[ΟΥ Π]ΛΟΪΜ[ΟΥ].