Το μέγεθος σεισμικής ροπής είναι μια κλίμακα σεισμών η οποία μετριέται με το μήκος και το πλάτος ενός σεισμικού κύματος. [1] Το μέγεθος σεισμικής ροπής είναι η μέτρηση του μεγέθους ενός σεισμού (μέγεθος ή δύναμη) βασισμένη στην σεισμική στιγμή (μέτρηση του έργου που έγινε από τον σεισμό) του σεισμού[2], εκφρασμένο σε βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία θεωρείται ως η πιο αξιόπιστη κλίμακα βαθμολόγησης σεισμών[3] καθώς σχετίζεται πιο άμεσα με την ενέργεια που εκλύει ένας σεισμός.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. These are normally not bolded. In the technical literature a single bolded "M" – with or without italicization – is used for several related concepts.
  2. Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013, σελίδες 14, 177.
  3. Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013, σελ. 86.