Άνοιγμα κυρίου μενού

Ο όρος μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ή αλλιώς social media) αναφέρεται στα μέσα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας ομάδων ανθρώπων μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων. Τα social media εμφανίζονται σε διάφορες μορφές όπως πχ. ιστολόγια, ιστοσελίδες όπως το Facebook, φόρουμς.

Τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν την κοινωνική διάδραση μεταξύ ανθρώπων που δημιουργούν, μοιράζονται ή ανταλλάσουν πληροφορίες και ιδέες μέσα σε εικονικές κοινότητες και δίκτυα. ( Καρούνος, 2014)[1]

Πίνακας περιεχομένων

ΕισαγωγήΕπεξεργασία

Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων γενικά, Σύμφωνα με πανελλήνια έρευνα του εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, για την «Στάση, αξιοποίηση και εμπιστοσύνη των Ελλήνων στα social media», οι Έλληνες χρήστες μπορούν να χαρακτηριστούν ως έμπειροι, αφού το 50% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τα social media πάνω από 3 χρόνια. Το 68% των Ελλήνων επισκέπτεται σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook) και το 60% blogs και forums. Επίσης 1 στους 2 Έλληνες αναζητά πληροφορίες σε σελίδες με αξιολογήσεις χρηστών. Η έρευνα διεξήχθη στα τέλη του 2011 με 1050 έμπειρους χρήστες του Internet που είναι ενεργοί στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και αγορές. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, μία στις τρεις πλέον χρησιμοποιούν πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. H χρήση των κοινωνικών δικτύων από τους εργαζομένους στο πλαίσιο της εργασίας τους έχει τη δυναμική να μεταμορφώσει συνολικά τον κόσμο της εργασίας. Πολλές γνωστές εταιρείες αξιοποιούν τις δυνατότητες διασύνδεσης που προσφέρουν τα social media για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, την καινοτομία, τη φήμη, τη συνεργασία και τη δέσμευση των εργαζομένων τους με την εταιρεία. Το 75% των επιχειρήσεων διεθνώς δεν διαθέτουν επίσημη πολιτική για τη χρήση ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης σε ώρα εργασίας. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 86%, στην περιοχή ΕΜΕΑ είναι στο 87% και στην Αμερική στο 69%. Κάθε επιχείρηση πρέπει να προχωρήσει στην ανάπτυξη επίσημης πολιτικής για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Οι επικεφαλής θα πρέπει να αναζητήσουν τρόπους αξιοποίησης της δημοτικότητας και της αξίας που μπορούν να τους προσθέσουν τα social media, ενισχύοντας έτσι την απόδοση των οργανισμών τους και προάγοντας τους εταιρικούς στόχους.

Κοινωνικής Δικτύωση: Έννοια και χαρακτηριστικάΕπεξεργασία

Κοινωνική δικτύωση είναι η συγκέντρωση ή συμμετοχή των ατόμων σε συγκεκριμένες ομάδες. Τα κοινωνικά δίκτυα ορίζονται σαν ένα σύνολο από actors (άνθρωποι, οργανισμοί ή άλλες κοινωνικές ομάδες) και ένα σύνολο από τις σχέσεις (φιλίες, δεσμοί, χρηματικές συναλλαγές κ.α.) τους – ή την έλλειψη αυτών – ανάμεσα στους actors (Brass, Butterfield & Skaggs, 1998). Κοινωνικά δίκτυα δηλαδή συναντώνται παντού και πάντα από τους πρώτους χριστιανούς έως στο World Wide Web (Barabasi, 2002) και έχουν μελετηθεί ενδελεχώς από τους κοινωνιολόγους (Faust & Wasserman, 1994). Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων είναι ότι απλοποιούν, βελτιώνουν την ταχύτητα και το εύρος της διάδοσης των πληροφοριών, καθώς γίνεται εφικτή η επικοινωνία από σημείο προς σημείο(Shannon and Weaver, 1948)[2], αλλά και από σημείο προς πολυσημείο, δηλαδή παρατηρείται μεγάλη εμβέλεια και μαζικότητα. (Norbert Wiener, 1970)[3]. Ακόμη, υπάρχει πρόσβαση σε αυτά από πληθώρα ηλεκτρονικών συσκευών, παραδειγματικά από κινητά (smart phones), tablets, ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα online κοινωνικά δίκτυα ορίζονται ως web-based (διαδικτυακές) υπηρεσίες που επιτρέπουν τα άτομα (1) να δημιουργήσουν ένα δημόσιο ή ημι-δημόσιο προφίλ μέσα σε ένα οριοθετημένο σύστημα, (2) να επικοινωνήσουν με μια λίστα από άλλους χρήστες με τους οποίους μοιράζονται μια μορφή σύνδεσης και (3) να δουν και να διανείμουν την δικιά τους λίστα των συνδέσεων και αυτών που φτιάχτηκαν από άλλους μέσα στο σύστημα (Boyd & Ellison, 2008). Οι όροι “social media” και “social network” συχνά ταυτίζονται κάτω από τον όρο «κοινωνική δικτύωση». Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση: ο όρος “social media” αναφέρεται στα μέσα (εργαλεία) διαμοιρασμού της πληροφορίας, των δεδομένων και της επικοινωνίας στο κοινό, ενώ ο όρος “social networking” αναφέρεται στη δημιουργία και την αξιοποίηση των κοινοτήτων για τη διασύνδεση ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα. Θα μπορούσε να ειπωθεί δηλαδή ότι ο όρος “social media” αναφέρεται στα εργαλεία- μέσα ενημέρωσης κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο όρος “social networking” στη διαδικασία της κοινωνικής δικτύωσης. Τα κοινωνικά δίκτυα διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Υποστηρίζουν ποικιλία των μορφών περιεχομένου, όπως κείμενο, βίντεο , φωτογραφίες , ήχο , κ.τ.λ. Πολλά από αυτά κάνουν χρήση περισσοτέρων του ενός από αυτές τις επιλογές ως προς το περιεχόμενο Επιτρέπουν αλληλεπιδράσεις που περνούν μία ή περισσότερες πλατφόρμες μέσω διαμοιρασμού, email και τροφοδοσίες Χαρακτηρίζονται από διαφορετικά επίπεδα εμπλοκής του χρήστη οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν , να σχολιάσουν ή να παρακολουθούν σε δίκτυα Social Media Απλοποιούν, βελτιώνουν την ταχύτητα και το εύρος της διάδοσης των πληροφοριών Προσφέρουν ενός- προς-ένα, ενός-προς-πολλούς και πολλών προς-πολλούς επικοινωνία Επιτρέπουν την επικοινωνία αυτή να πραγματοποιείται είτε σε πραγματικό χρόνο ή ασύγχρονη με την πάροδο του χρόνου Είναι ανεξάρτητα της συσκευής: Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει για τη διείσδυση σε Social Media έναν υπολογιστή, ή κινητές συσκευές (tablets και smartphones ιδιαίτερα) Επεκτείνει εμπλοκή με τρεις τρόπους: με τη δημιουργία σε πραγματικό χρόνο online εκδηλώσεις, με την επέκταση σε απευθείας σύνδεση αλληλεπιδράσεις offline εκδηλώσεις, και τελευταία με την υποστήριξη ζωντανών εκδηλώσεων

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,επιπρόσθετα, στέκονται ικανά να συντελέσουν στην προβολή αφενός της κοινής γνώμης, καθώς καθιστούν τους χρήστες δέκτες αλλά και εκδότες  περιεχομένου μέσω της ανατροφοδότησης, ενώ παρέχουν κοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη ( Evans, 2008). Αφετέρου, τα ΜΚΔ αποτελούν εξαιρετικό σύμμαχο στην προώθηση συγκεκριμένων ιδεών, αξιών, ακόμη και προϊόντων (Μάρκετινγκ), ώστε επιχειρήσεις, πολιτικοί, ομάδες συμφερόντων κ.α. ‘μάχονται’ για την αλλοίωσή της, στο σκληρό πλαίσιο του ανταγωνισμού.

Προς επίρρωση των παραπάνω, δεν εκλείπουν φαινόμενα ‘trolling’, επεξηγηματικά: η αθέμιτη χρήση των μέσων για συναισθηματική κακοποίηση, που επιτυγχάνεται με δημοσίευση δυσμενών σχολίων που στοχεύουν στην πρόκληση θυμού ή λύπης. Επιπλέον, συχνό φαινόμενο αποτελεί η μετάδοση επιλεγμένων πληροφοριών με σκοπό τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης και ο βομβαρδισμός διαφημιστικών μηνυμάτων, με στοχοθεσία των αποπροσανατολισμό ( Marcon κ.α., 2011).

Οι πιο δημοφιλείς ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης σήμερα και τα χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιουν είναι οι εξής:

FacebookΕπεξεργασία

Άμεσο, προσωπικό, συνδυασμός πολλών μορφών περιεχομένου

TwitterΕπεξεργασία

Σύντομα μηνύματα, ανοιχτή, hashtags που δηλώνουν το θέμα

Instagram

είναι μια δωρεάν εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που δίνει την δυνατότητα επεξεργασίας και κοινοποίησης φωτογραφιών και βίντεο στο διαδίκτυο

Badoo

είναι ένας τρόπος να γνωρίσετε νέα άτομα στην περιοχή σας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο

Viber

Eφαρμογή messenger για υπολογιστές και κινητές συσκευές, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν γραπτά μηνύματα, εικόνες, βίντεο και να πραγματοποιούν φωνητικές και βίντεο κλήσεις μέσω ίντερνετ

Snapchat

social εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων φωτογραφιών, βίντεο και κειμένου

Google+Επεξεργασία

Διαλειτουργικότητα με τα εργαλεία της Google

YoutubeΕπεξεργασία

Προβολή video, ανοιχτή πρόσβαση χωρίς εγγραφη

BloggerΕπεξεργασία

Εύκολη δημιουργία blogs

LinkedInΕπεξεργασία

Επαγγελματικό, δημιουργία προφίλ, ανεύρεση εργασίας, συνεργατών

ΙnstagramΕπεξεργασία

Επεξεργασία και δημοσίευση φωτογραφιών

PinterestΕπεξεργασία

Αποθήκευση προϊόντων, ευρύ γυναικείο κοινό

FoursquareΕπεξεργασία

Γεωγραφικά δεδομένα χρηστών (check-ins)

FlickrΕπεξεργασία

Αποθήκευση φωτογραφιών

Tinder

Διαδικτυακές γνωριμίες

Tumblr

Επεξεργασία αλλά και μεγάλη γκάμα εικόνων/φωτογραφιών/ταπετσαριών για το κινητό και τον υπολογιστή

Διαφορές από τις υπόλοιπες διαδικτυακές υπηρεσίεςΕπεξεργασία

Αυτό που κάνει τα online κοινωνικά δίκτυα να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες διαδικτυακές υπηρεσίες είναι: (1) Τα εξελιγμένα εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να διαμοιράζονται ψηφιακά αρχεία (π.χ. κείμενο, εικόνες και άλλα) και (2) τα εξελιγμένα εργαλεία για την επικοινωνία και την κοινωνικοποίηση των χρηστών (Cachia, Compañó & Costa, 2007). Οι ίδιοι συγγραφείς μάλιστα ομαδοποίησαν τα online κοινωνικά δίκτυα ανάλογα με την αλληλεπίδραση και την κοινωνικοποίηση που προσφέρει η κάθε ιστοσελίδα Από μία εναλλακτική κατηγοριοποίηση προκύπτουν οι παρακάτω επτά τύποι κοινωνικών δικτύων: • Social news and recommendations (π.χ digg.com) • Social book marking sites (π.χ delicious.com) • Micro blogging services (twitter) • Blogging systems (π.χ.blogger.com) • Social networks (π.χ. facebook, linkedin) • Social sharing (π.χ. youtube, flickr) • Wikis(π.χ. mediawiki.org)

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμβάλουν επαναστατικά στην ενημέρωση για τα τρέχοντα ζητήματα, την απρόσκοπτη έκφραση απόψεων και ιδεών, ενθαρρύνοντας τη συζήτηση, την έννοια του πλουραλισμού και τη διαλογικότητα. Ακόμη, λειτουργούν επικουρικά στη σύναψη κοινωνικών δεσμών, όπως φιλικοί. Ως αποτέλεσμα της Θεωρίας Χρήσεων και Ηθικών Ικανοποιήσεων (U and G Theory), που αναλύει τους λόγους επιλογής των μέσων από τους χρήστες, οι κινητήριες δυνάμεις είναι η ενημέρωση, η ψυχαγωγία, η κοινωνική αλληλεπίδραση και η δημιουργία προσωπικής ταυτότητας ( Mc Quail, 1994)[4]. Το πόρισμα καταδεικνύει την άποψη ότι τα media συμβάλουν στην ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ ατόμων σε οικουμενικό ( universal) επίπεδο, ενώ μέχρι πρότινος αυτό αποτελούσε προνόμιο λίγων, που ανήκαν σε συγκεκριμένη κοινωνική τάξη (Boyd and Ellison, 2008 [5]).

Συμπερασματικά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς, ενώ κατέχουν τη δύναμη της σχηματοποίησης και της διαστρέβλωσης της κοινής γνώμης. Επομένως, μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης, προσέγγισης ενός θέματος και να επιφέρουν ευρύτερες κοινωνικές ανακατατάξεις, που ποτέ δεν είχαμε φανταστεί ( Joison, 2008).

Επιχειρήσεις και ΜΚΔΕπεξεργασία

Το social media marketing έχει γίνει πλέον απαραίτητο συστατικό του online marketing κάθε επιχείρησης και ελεύθερου επαγγελματία στην Ελλάδα. Τα online κοινωνικά δίκτυα ενδιαφέρουν το κλάδο του μάρκετινγκ για τέσσερις σημαντικούς λόγους: (1) Είναι εξαιρετικά δημοφιλή (600 εκατομμύρια μέλη μόνο το Facebook σύμφωνα με τον Carlson (2011)) στα οποία μάλιστα ξοδεύουν αρκετό προσωπικό χρόνο (Comscore Inc., 2011). Έδωσαν (2) ένα νέο εργαλείο επικοινωνίας για τους καταναλωτές και ένα νέο εργαλείο διαφήμισης για τις επιχειρήσεις (Hennig-Thurau, Malthouse, Friege, Gensler, Lobschat & Rangaswamy, 2010). Για (3) τον τεράστιο αριθμό προσωπικών πληροφοριών που εθελούσια δημοσιεύουμε σε αυτά τα δίκτυα (Mansfield-Devine, 2008). Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που χρησιμοποιεί η Grabner-Krauter (2009) τονίζοντας ότι σε τυπικό προφίλ χρήστη των online κοινωνικών δικτύων υπάρχουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση κατοικίας, το όνομα του κατοικίδιού του, σε ποιο δημοτικό σχολείο ήταν και άλλες προσωπικές πληροφορίες οι οποίες πολύ συχνά χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες ή άλλες online υπηρεσίες σαν δικλείδα ασφαλείας σε περίπτωση απώλειας του κωδικού εισόδου. Τέλος (4) μέχρι πρόσφατα οι εταιρείες ήταν σε θέση να ελέγχουν τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτές μέσα από ανακοινώσεις Τύπου και οργανωμένο τμήμα δημόσιων σχέσεων. Σήμερα, ωστόσο, οι επιχειρήσεις έχουν όλο και περισσότερο υποβιβαστεί στο περιθώριο ως απλοί παρατηρητές, αφού ούτε τις γνώσεις ούτε την ευκαιρία – ή, μερικές φορές, ακόμα και το δικαίωμα – να τροποποιήσουν τα δημόσια σχόλια που υποβάλλονται από τους πελάτες τους (Kaplan & Haenlein, 2010). Η Βικιπαίδεια, για παράδειγμα, απαγορεύει ρητά τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην συγγραφή των wikis. Έτσι οι επιστήμονες του μάρκετινγκ δημιούργησαν ορισμένες νέες μεθόδους διαφήμισης και επικοινωνίας με τους καταναλωτές όπως το eWOM (electronic Word Of Mouth ή ελληνιστή ηλεκτρονική δια στόματος διαφήμιση), το viral marketing (ή ιογενές μάρκετινγκ) και το direct marketing (ή άμεσο μάρκετινγκ). Το Social Media Marketing απευθύνεται σε μεγάλες αλλά και μικρές επιχειρήσεις. Διάσημα brands της αγοράς χρησιμοποιούν τα Social Media για να προσελκύσουν νέους πελάτες καθώς και να διατηρήσουν τη φήμη και το όνομα τους, ενώ παράλληλα στοχεύουν ένα ευρύ κοινό από καταναλωτές. Στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την παρουσία σας στα Social Media, θέτουμε τους κατάλληλους στόχους, σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε και υλοποιούμε τις απαραίτητες τακτικές ενέργειες προκειμένου να αποκομίσετε τα βέλτιστα οφέλη για το brand σας. Επιλέγουμε ποια είναι τα καταλληλότερα Social Media για το δικό μας brand και καταστρώνουμε στρατηγικά την παρουσία σας στο καθένα από αυτό. Facebook Campaigns, Facebook εφαρμογές, Facebook Ads, Twitter Marketing και Youtube Marketing είναι μόνο μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Μέσω της κοινωνικής δικτύωσης μια επιχείριση, μπορεί να αλληλεπιδρά με το κοινό της, που σημαίνει πως θέτει τις βάσεις για το χτίσιμο μακροχρόνιων σχέσεων με όλους τους stakeholders και στην ουσία, να πετύχει το engagement. Ως γνωστό, στα social media έχουν παρουσία όχι μόνο το κοινό-στόχος, αλλά και οι συνεργάτες, οι προμηθευτές, το προσωπικό της επιχείρησης και άλλοι που σχετίζονται με αυτήν. Επικοινωνώντας τακτικά με τα μέλη η επιχείρηση δεν έχει απλά μια παρουσία στα social media αλλά τα χρησιμοποιείτε με ουσιαστικό τρόπο προσθέτοντας παράλληλα αξία. Σύμφωνα όμως με τον Β. Borges στο βιβλίο του «Marketing 2.0: Bridging the Gap Between Seller and Buyer Through Social Media Marketing» (2009) υπάρχουν 4 στάδια αλληλεπίδρασης (interaction):

 • Συμμετοχή (Engaging): Χρειάζεται συστηματική και τακτική χρήση της σελίδας, έτσι ώστε να αυξηθεί η αλληλεπίδραση με τους χρήστες της σελίδας. Το πότε και πόσο συχνά μέσα στη μέρα ή εβδομάδα είναι διαφορετικό για τον καθένα.
 • Να ακούει (Listening): Θετικά και αρνητικά σχόλια που γράφονται από τους χρήστες στις σελίδες των επιχειρήσεων μπορούν να αντιμετωπιστούν κατάλληλα, αλλά σίγουρα όχι με την αδιαφορία. Εκτός αυτού, απαντώντας η επιχείρηση δείχνει πως ενδιαφέρεται να χτίσει σχέσεις με τους «οπαδούς της».
 • Αλληλεπίδραση (Interacting): Η αλληλεπίδραση στα social media έρχεται με φυσικό τρόπο. Για παράδειγμα, ένα link που θα ανεβάσει κανείς, μια φωτογραφία, μια χρήσιμη ή ενδιαφέρουσα πληροφορία ή ακόμα και μια δημοσκόπηση είναι αρκετά για να αρχίσουν να κάνουν like/comment/share τα μέλη. Η φωτογραφία επίσης, ενός νέου προϊόντος ή η περιγραφή μιας νέας υπηρεσίας θα δώσει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί περισσότερο το κοινό αλλά και να τους προτρέψει να τα δοκιμάσουν. Με την κατάλληλη αντίδραση μπορεί κανείς να δημιουργήσει συζητήσεις μαζί τους, οι οποίες θα διαδοθούν στους φίλους των μελών σας και κατ' επέκταση στους φίλους των φίλων των μελών σας (viral effect).
 • Μέτρηση (Measuring): ‘Όλα τα social networks είναι ένα επιπλέον μέσο που μπορεί να προσδώσει αξία σε μια επιχείρησή. Η αποτελεσματικότητά τους, λοιπόν, είναι επιτακτική ανάγκη να μετριέται. Η συγκεκριμένη μέτρηση, ωστόσο, έχει σημασία όταν έχετε θέσει κάποιους στόχους, έτσι ώστε να γίνει μια εποικοδομητική αξιολόγηση. Κάποιος στόχος μπορεί να αφορά τον αριθμό των fans, άρα αυτό που σας ενδιαφέρει να είναι ο αριθμός αντίστοιχα των New Likes ανά χρήστη ή ανά περίοδο και συνολικά, ο αριθμός των Likes. Άλλος στόχος μπορεί να είναι η αλληλεπίδραση, κι επομένως να σας ενδιαφέρουν η ποσότητα και η ποιότητα των σχολίων, καθώς και η συναισθηματική χροιά (θετικό/αρνητικό). Μερικά παραδείγματα εργαλείων μέτρησης (Social Media Analytics) αποτελούν τα: Facebook Insights, Topsy, Klout, Twitris, Tweetfeel, Hashtagify me, Tweetnalyser, Socialmention, Trending.

Παρουσία στα κοινωνικά δίκτυαΕπεξεργασία

Facebook PageΕπεξεργασία

Oι σελίδες Facebook παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες για online branding. Δημιουργήστε μια σελίδα στο Facebook. Εμπλουτίστε τη σελίδα σας στο Facebook με κάθε απαραίτητη πληροφορία για τους επισκέπτες σας, όπως τηλέφωνα επικοινωνίας, πότε μπορούν να κάνουν check in και πού βρίσκεται η επιχείρηση σας χρησιμοποιώντας το map location. Ανανεώνετε τη σελίδα τακτικά με περιεχόμενο ποικίλων μορφών, ώστε να ελκύει το στοχευμένο κοινό.

Τwitter ListΕπεξεργασία

Ένα από τα πιο χρήσιμα χαρακτηριστικά του Twitter για την καλύτερη οργάνωση και την ομαδοποίηση των ατόμων που ακολουθείτε, είναι οι λίστες. Tο timeline μπορεί πολύ γρήγορα να γεμίσει από tweets, retweets και mentions.Ομαδοποιώντας όλους τους λογαριασμούς σε λίστες, μπορείτε να ξεχωρίσετε tweets που προέρχονται από φίλους, sites/blogs, εταιρίες, κτλ., πετυχαίνοντας έτσι ακόμα καλύτερη οργάνωση του λογαριασμού σας. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε άτομα σε λίστες χωρίς απαραίτητα να χρειάζεται να τους “ακολουθήσετε” πρώτα. Με αυτό τον τρόπο θα βλέπετε τα tweets των ατόμων αυτών μόνο μέσα από την λίστα στην Στοχοθέτηση Επιλογή των καταλληλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης

 • Δημιουργία λογαριασμών
 • Προσθήκη περιεχομένου
 • Διασύνδεση λογαριασμών & πλατφορμών
 • Δημιουργία κοινότητας
 • Διαχείριση -διαρκής ανανέωση περιεχομένου
 • Ανάλυση δεδομένων οποία τους έχετε προσθέσει, κρατώντας παράλληλα ένα ακόμα πιο καθαρό timeline με την βοήθεια Twitter lists.

LinkedIn ProfileΕπεξεργασία

Το συγκεκριμένο social network έχει πολλές δυνατότητες που βοηθούν καθημερινά επαγγελματίες στο personal branding. Η εφαρμογή ανάλογων τεχνικών SEO στο προφίλ σας στο LinkedIn, λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο: Αναζητώντας κάποιος υποψήφιος πελάτης την υπηρεσία την οποία προσφέρετε, υπάρχει η δυνατότητα να εμφανιστεί το προφίλ σας πρώτο ή στις πρώτες θέσεις των χρηστών του LinkedIn. Μην ξεχνάτε επίσης, ότι τα LinkedIn profiles εντοπίζονται και από την αναζήτηση του Google. Οι πιο σημαντικές, που παρέχονται δωρεάν, είναι οι εξής (συνοπτικά):

 • Προφίλ: Το προφίλ είναι η ηλεκτρονική σας ταυτότητα, ένα εμπλουτισμένο βιογραφικό σημείωμα, που αποτελεί την εικόνα του εαυτού σας. Πρέπει να συμπληρώνεται εξ ολοκλήρου και προσεκτικά.
 • Συστάσεις: Υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσετε ή να δώσετε συστάσεις.
 • Groups: Η συμμετοχή σας σε ομάδες networking που αφορούν στον κλάδο σας θα σας δώσει μεγάλες ευκαιρίες δικτύωσης αλλά και ανάδειξης της τεχνογνωσίας που διαθέτετε.
 • Απαντήσεις: Στην ενότητα απαντήσεις θα έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε σε ερωτήματα υποψήφιων πελατών και να καθιερωθείτε ως expert.
 • Εφαρμογές: Το LinkedIn σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε το προφίλ σας με το λογαριασμό σας στο twitter και με το blog σας. Έτσι η σελίδα σας στο LinkedIn θα ενημερώνεται από αυτές τις πηγές.
 • Networking: Μπορείτε εύκολα να κάνετε στοχευμένη αναζήτηση για υποψήφιους πελάτες στο LinkedIn, να τους προσθέσετε στο δίκτυο των επαφών σας, και να τους προσεγγίσετε με σκοπό την παρουσίαση των υπηρεσιών σας.

4.4 YouTubeΕπεξεργασία

Η δημιουργία και προβολή κάποιων video με την επιχείρησή σας μπορούν να ενισχύσουν την εικόνα που θέλετε να προωθήστε σε κάθε ενδιαφερόμενο. H επιχείρηση μπορεί να διαθέτει το δικό της «κανάλι» στο YouTube, όπου οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθούν μια σειρά από video που θα παράγει.

4.5 BlogΕπεξεργασία

Δημιουργήστε ένα blog στην ιστοσελίδα σας, με το οποίο θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνετε τους αναγωνώστες σας και να παρουσιάζετε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της δραστηριότητας σας και να παρακινείται τους αναγνώστες να σας επισκεφθούν. Στο τέλος κάθε άρθρου μπορούν να ενσωματώνονται τα εικονίδια των social media που επιτρέπουν στους αναγνώστες να κάνουν share το άρθρο με τον προσωπικό τους λογαριασμό και να το διαδώσουν στους δικούς τους φίλους.

5. Εργαλεία διαχείρισηςΕπεξεργασία

Τα εργαλεία διαχείρισης κοινωνικών δικτύων επιτρέπουν την ευκολότερη οργάνωση της παρουσίας της επιχείρησης στον κοινωνικό ιστό, μέσω της ταυτόχρονου διαμοιρασμού περιεχομένου σε πολλαπλές πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων και τη διαχείριση διαφορετικών λογαριασμών από ένα σημείο. Παραδείγματα τέτοιων εργαλείων .

 • HootSuite

Υποστηρίζει την παρακολούθηση και ταυτόχρονη δεδομένων σε Facebook pages και profiles, LinkedIn, Twitter, κ.α. παρέχοντας επίσης στατιστικά και προγραμματισμένη δημοσίευση δεδομένων

 • TweetDeck

Εφαρμογή για και κινητές συσκευές για αναμετάδοση της ροής των Twitter, Facebook, MySpace, LinkedIn, Foursquare, Google Buzz

 • Seesmic

Εκτός από τα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα για παράδειγμα Facebook, Twitter and LinkedIn,υποστηρίζει εφαρμογές τρίτων όπως Klout, Zendesk, Salesforce Chatter, Yammer and Stocktwits.

 • SocialOomph

Παρέχει πολυάριθμες υπηρεσίες, ανάμεσα τους η προγραμματισμένη δημοσίευση άρθρων σε blogs.

 • CoTweet

Επιτρέπει την παρακολούθηση και ανάλυση συνομιλιών σε Facebook και Twitter

 • IFTTT

Παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να «χτίζει» αυτοματοποιημένες ενέργειες στα social media

 • TwitterFeed

Ενσωματώνει ροές RSS στις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων

 • SpredFast

Παρέχει στατιστικά και αναλύσεις για το κοινό σε μορφή διαγραμμάτων

 • Buffer

Προγραμματισμό την ανανέωση του περιεχομένου για τη βελτιστοποίηση της εμβέλειας τους

 • SocialFlow

Υπολογίζει τη χρονική στιγμή στην οποία τα tweets του χρήστη θα έχουν μεγαλύτερη λήψη

Social Media AnalyticsΕπεξεργασία

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της χρήσης των social media για την επικοινωνία των εταιρειών είναι το ότι μπορούν να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους αλλά και κάποιας συγκεκριμένης καμπάνιας τους. Ο όρος Social Media Analytics αναφέρεται στη διαδικασία μέτρησης, ανάλυσης και ερμηνείας των διαδράσεων και των συσχετισμών μεταξύ ανθρώπων, θεμάτων και ιδεών. Μια επιχείρηση μπορεί να εξάγει πολύτιμα συμπεράσματα για τα δημογραφικά στοιχεία των πελατών (ή δυνητικών πελατών) της, τις προτιμήσεις τους, τις αντιδράσεις τους αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες και πολλά άλλα. Με προσεκτική ανάλυση, μια εταιρεία μπορεί επίσης να αναγνωρίσει τάσεις της αγοράς και με βάση αυτές να προσαρμόσει καλύτερα την στρατηγική της. Οι εταιρείες μπορούν μετρήσεις αφορούν κυρίως στην αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών ενεργειών, ενώ άλλοι λόγοι ήταν η ανάλυση του brand, ο εντοπισμός ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, η εξυπηρέτηση πελατών, η διερεύνηση πρόθεσης αγοράς, κ.ά. Πολλά από τα εργαλεία ανάλυσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρέχονται δωρεάν, αλλά υπάρχουν και αρκετά που κοστίζουν, ειδικά αυτά που απευθύνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Παρακάτω παρατίθεται μια λίστα από δωρεάν εργαλεία:

Google Analytics Παρέχει στατιστικά για την κίνηση σε κάποιο site η κοινωνικό δίκτυο (επισκεψιμότητα, δημογραφικά επισκεπτών)

Facebook Insights Στατιστικά που παρέχει το Facebook για το κοινό κάθε σελίδας

Social Mention Αναζήτηση περιεχομένου σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα και άλλες πηγές (π.χ. για ένα προϊόν, εταιρεία, κ.τ.λ.)

Trending Αναλύει καθημερινά το ελληνικό twitter (πιο δημοφιλείς χρήστες, θέματα, κ.τ.λ.)

Sentiment Viz Παρουσιάζει το συναίσθημα των tweets και σχετικούς όρους με βάση ένα keyword/hashtag

Sentiment140 Εύρεση των tweets που περιέχουν τον όρο αναζήτησης και κατανομή των συναισθημάτων σε αυτά

Topsy Παρέχει συγκρίσεις και τους top influencers για συγκεκριμένα θέματα

Boardereader Παρέχει δεδομένα και στατιστικά για την εξέλιξη της συζήτησης σχετικά με έναν όρο αναζήτησης

Klout Υπολογίζει τη διαδικτυακή φήμη ενός χρήστη χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα κοινωνικά δίκτυα που συμμετέχει -

Παλιά Social MediaΕπεξεργασία

hi5

Ήταν ένας ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης με έδρα το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια. Ιδρύθηκε το 2004.

Μyspace

Ήταν ένα κοινωνικό δίκτυο που πρόσφερε ένα διαδραστικό δίκτυο φίλων, προσωπικά προφίλ, μπλογκς, ομάδες, φωτογραφίες, μουσική και βίντεο ιδρύθηκε το 2003

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία


 1. «eproceedings». eproceedings.epublishing.ekt.gr. Ανακτήθηκε στις 23 Μαΐου 2018. 
 2. «Shannon and Weaver Model of Communication» (στα αγγλικά). Communication Theory. https://www.communicationtheory.org/shannon-and-weaver-model-of-communication/. Ανακτήθηκε στις 2018-05-23. 
 3. «Norbert Wiener - Wikiquote». en.wikiquote.org (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 23 Μαΐου 2018. 
 4. «The Theorist of Mass Communication: Denis McQuail, 1935-2017 - Social Science Space» (στα αγγλικά). Social Science Space. 2017-07-06. https://www.socialsciencespace.com/2017/07/theorist-mass-communication-denis-mcquail-1935-2017/. Ανακτήθηκε στις 2018-05-23. 
 5. Beer, Dr David (2008-01). «Social network(ing) sites…revisiting the story so far: A response to danah boyd & Nicole Ellison» (στα αγγλικά). Journal of Computer-Mediated Communication 13 (2): 516–529. doi:10.1111/j.1083-6101.2008.00408.x. ISSN 1083-6101. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1083-6101.2008.00408.x.