Με τον όρο διάνυσμα εννοείται οποιοδήποτε στοιχείο ενός διανυσματικού χώρου, όπως μια διατεταγμένη ν-άδα αριθμών. Αρχικά, ο όρος αναφερόταν στο ευκλείδιο διάνυσμα, το οποίο είναι προσανατολισμένο ευκλείδιο τμήμα. Το ευκλείδιο διάνυσμα μπορεί να θεωρηθεί στοιχείο του , αλλά ταυτόχρονα έχει και άλλες ιδιότητες γεωμετρικής φύσεως. Επίσης μπορούμε να το βρούμε αυτό στην φυσική καθώς και στον τομέα των μαθηματικών.

Περαιτέρω ανάγνωση Επεξεργασία

Ελληνικά άρθρα Επεξεργασία

Ξενόγλωσσα άρθρα Επεξεργασία

  • Benny, L. B. (Δεκεμβρίου 1924). «The Use of Vectors in Practical Mathematics». The Mathematical Gazette 12 (173): 233–239. doi:10.2307/3602982. 
  • Godfrey, C. (Μαρτίου 1922). «Vectors». The Mathematical Gazette 11 (157): 43–44. doi:10.2307/3603937. 
  • Lob, H. (Φεβρουαρίου 1936). «Some GeometricaL Applications of Vectors». The Mathematical Gazette 20 (237): 37–43. doi:10.2307/3607830. 
  • Lockwood, E. H. (Δεκεμβρίου 1944). «1763. Lessons on two-dimensional vectors». The Mathematical Gazette 28 (282): 190–192. doi:10.2307/3609566. 
  • Gliddon, J. E. C. (Δεκεμβρίου 1954). «2461. Vectors in plane kinematics». The Mathematical Gazette 38 (326): 282–285. doi:10.2307/3611161. 
  • Rayner, Margaret E. (Φεβρουαρίου 1969). «Vectors and Relative Velocity». The Mathematical Gazette 53 (383): 1–6. doi:10.2307/3613450. 
  • Amir Moéz, Ali R.; Moak, Daniel S. (Οκτωβρίου 1980). «64.16 Vectors and spherical trigonometry». The Mathematical Gazette 64 (429): 193–195. doi:10.2307/3615127. 
  • Chatwin, Philip (Οκτωβρίου 1985). «Vectors and the geometry of a triangle». The Mathematical Gazette 69 (449): 197–204. doi:10.2307/3617526. 
  • MacHale, Des (2007). «Vector Addition in the 21st Century». The Mathematical Gazette 91 (522): 547-549. https://www.jstor.org/stable/40378439.