Μέτρο (μουσική)

όρος της μουσικής

Στη μουσική, το μέτρο αναφέρεται σε μια διάταξη ιεραρχημένων χτύπων στο χρόνο και επαναλαμβάνονται σε σταθερό, συνήθως, μοτίβο. Τα μέτρα χωρίζονται από τις διαστολές. Οι χτύποι είναι ιεραρχημένοι σε ισχυρούς και ασθενείς και ανάλογα με τον αριθμό τους και την εναλλαγή τους δημιουργούν διάφορους τύπους μέτρων, όπως τα απλά, τα σύνθετα και τα μικτά.

Είδη μέτρωνΕπεξεργασία

Πρότυπο:MusicΕπεξεργασία

Στην αρχή του πενταγράμμου μπαίνει ένα κλειδί, συνήθως του σολ. Το μέτρο γράφεται με κλάσμα και είναι Πρότυπο:Music. Το κλάσμα ονομάζεται δύο τέταρτα. Για να παίξει κάποιος αυτό το μέτρο πρέπει να μετράει: ένα, δύο.

Πρότυπο:MusicΕπεξεργασία

Στην αρχή μπαίνει ένα κλειδί, συνήθως του σολ, όπως παραπάνω στο κλάσμα Πρότυπο:Music. Αυτό το κλάσμα ονομάζεται τρία τέταρτα και γράφεται Πρότυπο:Music. Για να παίξει κάποιος τρια τέταρτα, πρέπει να μετραει: ένα, δύο , τρία.

Πρότυπο:MusicΕπεξεργασία

Όπως παραπάνω στο κλάσμα τρία τέταρτα,το ίδιο συμβαίνει και με αυτό το κλάσμα που ονομάζεται τέσσερα τέταρτα. Για να παίξει κάποιος αυτό το μετρο, πρέπει να μετράει ένα, δύο, τρία, τέσσερα.

Πρότυπο:MusicΕπεξεργασία

Για να παίξει κάποιος ένα κομμάτι με Πρότυπο:Music πρέπει να μετράει έτσι: ένα και δύο και. Ένα μέτρο πρέπει να περιέχει έξι όγδοα.

Ελλιπές μέτροΕπεξεργασία

Το ελλιπές μέτρο είναι ένα άλλο είδος μέτρου. Για να είναι ένα μετρο ελλιπές πρέπει απ'το πρώτο μέτρο να αφαιρεθεί κάποιος χρόνος και να προστεθεί στο τελευταίο μέτρο.