Μαγνητική δυναμική γραμμή

Μαγνητική δυναμική γραμμή ή απλούστερα μαγνητική γραμμή ενός μαγνητικού πεδίου λέγεται η νοητή γραμμή που σε κάθε της σημείο η ένταση του μαγνητικού πεδίου εφάπτεται σ΄ αυτή.

Πειραματική απεικόνιση των μ.δ.γ. στο Μαγνητικό φάσμα που παρουσιάζουν ρινίσματα σιδήρου επί χάρτου υπό του οποίου φέρεται ραβδόμορφος μαγνήτης.

Οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές φέρονται προσανατολισμένες και δείχνουν τη φορά της έντασης του πεδίου. Αυτές δεν περιορίζονται μόνο εντός του μαγνήτη αλλά εκχέονται και πέριξ αυτού με αφετηρία το βόρειο μαγνητικό πόλο, (του πεδίου) και "κατάληξη" στο νότιο μαγνητικό πόλο, όπου και τερματίζουν.

Πειραματικά οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές μπορούν να γίνουν αντιληπτές στο μαγνητικό φάσμα που δημιουργείται από τη διάταξη που λαμβάνουν τα ρινίσματα του σιδήρου. Συνεπώς οι μαγνητικές γραμμές συμπίπτουν με τις τροχιές που θα μπορούσαν ν΄ ακολουθήσουν οι βόρειες μαγνητικές μάζες στη περίπτωση που θα μπορούσαν να κινηθούν ελεύθερα μέσα στο μαγνητικό πεδίο.

Ο αριθμός των μαγνητικών δυναμικών γραμμών είναι ανάλογος της έντασης του μαγνητικού πεδίου, που σημαίνει ότι όσο περισσότερες δυναμικές γραμμές διέρχονται από ένα σημείο ενός μαγνητικού πεδίου τόσο μεγαλύτερη είναι και η ένταση του πεδίου στο σημείο αυτό.
Οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές θεωρούνται κλειστές και μη τεμνόμενες. Τούτο σημαίνει πως από ένα σημείο του πεδίου διέρχεται μία μονο δυναμική γραμμή. Επίσης ο αριθμός των δυναμικών γραμμών που διέρχονται από μια επιφάνεια εμβαδού 1m² (τετρ. μέτρου) που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς αυτές σε κάποιο σημείο του πεδίου είναι ίσος με την ένταση του πεδίου στο σημείο αυτό.

Μαγνητική δυναμική γραμμή ομοειδούς μαγνητικού πεδίου

Επεξεργασία

Σύμφωνα με τα παραπάνω, περί των μαγνητικών γραμμών και λαμβάνοντας υπ΄ όψη ότι η ένταση ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου* είναι σε όλα του τα σημεία ίδια, εύκολα συμπεραίνεται ότι οι μαγνητικές γραμμές σ΄ ένα ομογενές πεδίο θα είναι παράλληλες και θα ισαπέχουν.

(*) Ομογενές μαγνητικό πεδίο σχηματίζεται, για παράδειγμα, μεταξύ των πόλων ενός πεταλοειδούς μαγνήτη ή στο εσωτερικό ενός πηνίου όταν διαρρέεται αυτό από ηλεκτρικό ρεύμα.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία