Στη Φυσική μαγνητικά σώματα χαρακτηρίζονται όλα εκείνα τα σώματα που έλκονται από τους μαγνήτες και μπορούν να καταστούν και αυτά μαγνήτες. Ο όρος αυτός δίνεται σε αντιδιαστολή προς τα διαμαγνητικά σώματα που δεν αντιδρούν και μένουν ανεπηρέαστα από τον μαγνητισμό.

Το κύριο χαρακτηριστικό των μαγνητικών σωμάτων που λέγονται και σιδηρομαγνητικά σώματα είναι η μαγνητική διαπερατότητα που παρουσιάζουν και που είναι πολύ μεγαλύτερη της μονάδας, η οποία μεταβάλλεται κατά την ένταση του μαγνητικού πεδίου.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία