Μαθηματική γεωγραφία

Η μαθηματική γεωγραφία είναι ο δεύτερος σπουδαίος κλάδος της Γεωγραφίας μετά τη Φυσική γεωγραφία[εκκρεμεί παραπομπή]. Έχει ως αντικείμενο μελέτης:

  • το σχήμα και το μέγεθος της Γης, και
  • τη θέση της Γης στο Ηλιακό σύστημα.

Με βάση τους δύο αυτούς παράγοντες προσδιορίζονται ακολούθως: ο ορίζοντας, οι διαστάσεις της Γης, ο προσανατολισμός, ο προσδιορισμός ενός σημείου σ΄ αυτή, δηλαδή οι γεωγραφικές συντεταγμένες ενός τόπου, η κίνηση της Γης και τα φαινόμενα που προέρχονται απ΄ αυτή όπως: ο γήινος χρόνος, η ώρα, η ημέρα, η νύχτα, οι εποχές, το ημερολόγιο και το εορτολόγιο.