Η μαθηματική φυσική αναφέρεται στην ανάπτυξη μαθηματικών μεθόδων για την εφαρμογή σε προβλήματα της φυσικής. Το περιοδικό "Journal of Mathematical Physics" ορίζει το πεδίο ως εξής: «η εφαρμογή των μαθηματικών σε προβλήματα στη φυσική και την ανάπτυξη των μαθηματικών μεθόδων κατάλληλων για τέτοιες εφαρμογές και για την παρασκευή των φυσικών θεωριών».