Άνοιγμα κυρίου μενού

Μαθητής/ Μαθήτρια είναι το πρόσωπο που φοιτά σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα αλλά μπορεί να είναι και ένας μαθητευόμενος μιας τέχνης ή ενός επαγγέλματος. Αν το εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι ανώτατης παιδείας, τότε λέγεται φοιτητής. Γενικά, καλός μαθητής λέγεται αυτός που διαβάζει και προετοιμάζεται καθημερινά για τα μαθήματά του[εκκρεμεί παραπομπή].

Δείτε ακόμαΕπεξεργασία