Μακεδονία του Βαρδάρη

πρώην περιοχή των Βαλκανίων

Ο όρος Μακεδονία του Βαρδάρη ή Νότια Σερβία αναφέρεται στο κομμάτι της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας που κατέλαβε η Σερβία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους το 1912 και που σήμερα συμπίπτει σχεδόν με την επικράτεια της Βόρειας Μακεδονίας.

Σερβία (1913)

Με τον όρο Μπανόβινα του Βαρδάρη (Вардарска Бановина) ήταν επισήμως γνωστή την περίοδο 1929 – 1941 η νότια περιοχή του Βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας που περιλάμβανε ολόκληρη την σημερινή Βόρεια Μακεδονία, καθώς και περιοχές της σημερινής νοτιοανατολικής Σερβίας. Ο όρος «Μακεδονία του Βαρδάρη» εισήχθη το 1941 από τις δυνάμεις του άξονα (Ναζιστική Γερμανία, Φασιστική Ιταλία, Βουλγαρία) κατά την κατοχή της περιοχής κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Δείτε επίσης Επεξεργασία