Μαργαρίτης

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Το ελληνικό επώνυμο ή όνομα Μαργαρίτης μπορεί να αναφέρεται σε κάποιο από τα παρακάτω πρόσωπα:


 
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.