Οι Μαριανδυνοί θεωρούνταν απόγονοι του Μαριανδυνού. Η χώρα τους βρισκόταν γύρω από την πόλη Ηράκλεια του Πόντου. Ο Μαριανδυνός είχε έρθει από τη Θράκη και κατέλαβε την περιοχή. Αρχικά οι Μαριανδυνοί ήταν ελεύθεροι, αλλά το 480 π.Χ. εμφανίζονται να συμμετέχουν στην εκστρατεία του Ξέρξη εναντίον της Ελλάδας, γεγονός που σημαίνει ότι ήδη είχαν υποταχθεί στην Περσική Αυτοκρατορία. Ακολούθησαν συγκρούσεις λίγο αργότερα μεταξύ Ελλήνων και γηγενών πληθυσμών, στην Ηράκλεια. Οι Μαριανδυνοί έχασαν και αναγκάστηκαν να συνάψουν μια ιδιαίτερη συνθήκη με τους νέους αποίκους. Συμφώνησαν να γίνουν υποτελείς τους, με την ιδιομορφία ότι οι Έλληνες κύριοί τους δεν μπορούσαν να τους πουλήσουν έξω από τη γενέτειρά τους. Είναι αρκετά πιθανό ότι οι Μαριανδυνοί της Ηράκλειας εξελληνίστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω της επαφής που είχαν με τους Έλληνες.