Μαρτίγος ή μαρτιγάνα ονομαζόταν στις αρχές του 19ου αιώνα μικρό ιστιοφόρο σκάφος των ελληνικών θαλασσών το οποίο έφερε μεγάλο ιστό (κατάρτι), πρώραθεν του μέσου του διαμήκους του, με δολώνιο ιστίο (πανί) και πρύμνηθεν αυτού σακολαίφη (πανί). Αποτελούσε μικρή παραλλαγή του Τσερνικίου.
Τα σκάφη αυτά χρησιμοποιούνταν ως μέσα συγκοινωνίας και μεταφορών μεταξύ των νησιών και ως αλιευτικά σκάφη.

Οι Τούρκοι των ανατολικών ακτών του Αιγαίου το αποκαλούσαν καραμουσάλ.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • "Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου" τομ.13ος, σελ.75.