Ο μείζων θωρακικός μυς είναι πλατύς μυς, ο οποίος καλύπτει το εμπρόσθιο και άνω τμήμα του θώρακα και συμβάλλει στη διαμόρφωση του πρόσθιου τοιχώματος του θώρακα και της μασχάλης. Εκφύεται από την κλείδα, το στέρνο και τη θήκη του ορθού κοιλιακού μυός και καταφύεται στο βραχιόνιο οστό. Με ενέργειά του προκαλεί προσαγωγή, έκταση, κάμψη και έσω στροφή του βραχίονα.

Μείζων θωρακικός μυς
Απεικόνιση μείζονος θωρακικού μυός
Πληροφορίες
Έκφυση Από την κλείδας, το στέρνο και από τη θήκη του ορθού κοιλιακού μυός
Κατάφυση Ακρολοφία του μείζονος βραχιονίου ογκώματος
Νεύρο Πρόσθια θωρακικά νεύρα
Ενέργειες Προσαγωγή, έκταση, κάμψη, πρόκληση έσω στροφής του βραχίονα
Αναγνωριστικά
Λατινικά Musculus pectoralis major

Περιγραφή

Επεξεργασία

Στην πρόσθια επιφάνεια του μείζονος θωρακικού μυός βρίσκεται ο μαστός. Ο μείζων θωρακικός μυς έχει τριγωνικό σχήμα όταν ο βραχίονας βρίσκεται σε οριζόντια θέση (απαγωγή) και τετράπλευρο σχήμα όταν ο βραχίονας βρίσκεται στα πλάγια του κορμού.

Ο μείζων θωρακικός μυς εμφανίζει τρείς εκφυτικές μοίρες: την κλειδική μοίρα (ίνες οι οποίες εκφύονται από τα δύο έσω τρίτα της κλείδας), την στερνοπλευρική μοίρα (ίνες οι οποίες εκφύονται από το δεύτερο ως έκτο πλευρικό χόνδρο και τον στερνικό υμένα) και την κοιλιακή μοίρα (ίνες οι οποίες εκφύονται από την πρόσθια επιφάνεια του άνω τμήματος της θήκης του ορθού κοιλιακού μυός). Οι τρείς αυτές εκφυτικές μοίρες καταλήγουν σε πλατύ τένοντα με κατάφυση στην ακρολοφία του μείζονος βραχιόνιου ογκώματος του βραχιόνιου οστού. Ο μυς νευρώνεται από τα πρόσθια θωρακικά νεύρα.

Λειτουργία

Επεξεργασία

Ο μείζων θωρακικός μυς με ενέργειές του είναι κύριος υπεύθυνος για την κίνηση του ώμου. Κατεβάζει τον βραχίονα που ανυψώθηκε, προκαλεί έσω στροφή στον βραχίονα ή τον προσηλώνει στα πλάγια. Φέρνει τον βραχίονα μπροστά και τον έλκει προς τον κορμό ή το αντίθετο. Τέλος, ο μείζων θωρακικός μυς δρά κατά τη διάρκεια της εισπνοής, ανυψώνοντας τις πλευρές (εισπνευστικός μυς).

Εκγύμναση

Επεξεργασία

Ο μείζων θωρακικός μυς μπορεί να γυμναστεί μέσα απο μια ποικιλία αθλημάτων, όπως οι ασκήσεις των κολυμβητών, πυγμάχων και παλαιστών, οι οποίοι γυμνάζουν κυρίως τον κορμό και τους βραχίονες. Καθώς επίσης και στους αθλητές της άρσης βαρών, ενοργάνου γυμναστικής, δρομείς και εμποδιστές γιατί περιλαμβάνει επιπλέον και την ενέργεια του αναπνευστικού μυός.

Πηγές και Παραπομπές

Επεξεργασία
  • Συντακτική ομάδα Care. «Μυς του κορμού». care.gr. 
  • ΑΝΝΑ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΟΓΛΟΥ-ΦΑΧΑΝΤΙΔΟΥ (1989). Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. UNIVERSITY STUDIO PRESS A.E. σελίδες 160–1. ISBN 960-12-0243-9.