Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια

Η Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια (στην εποχή της, αναφερόμενη και ως: Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαιδεία) ήταν περιοδική έκδοση («Λεξικόν, Περιοδικόν») του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η οποία άρχισε να εκδίδεται το 1927, σε εβδομαδιαία τεύχη. Το 1929, κυκλοφόρησε σε έξη τόμους.

Σκοπός Επεξεργασία

Κατά τους συντάκτες της, είχε σκοπό[1]:

  • «Την συγκέντρωσιν, συμπλήρωσιν και. δημοσίευσιν της επίσηµου πολεμικής ιστορίας της Ελλάδος.
  • Την επαγγελματικήν και εγκυκλοπαιδικήν µόρφωσιν των στελεχών του Στρατού ξηράς, θαλάσσας και δημοσίας Ασφαλείας.
  • Την διαπαιδαγώγησιν της ελληνικής κοινωνίας εις τα υψηλά και ωραία συναισθήµατα της φυλής μας».

Επίτιμοι Πρόεδροι Επιτροπής Σύνταξης Επεξεργασία

Πρόεδρος Επιτροπής Σύνταξης Επεξεργασία

  • Πρόεδρος της Επιτροπής Σύνταξης της Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας ήταν ο αντιστράτηγος[2] Αλέξανδρος Κοντούλης

Τακτικά μέλη Επεξεργασία

Τακτικά μέλη της Επιτροπής Σύνταξης της Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας ήταν μεταξύ άλλων οι:

Επιμελητές Ύλης Επεξεργασία

Οι επιμελητές ύλης της Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας ήταν οι:

Διευθυντής Ύλης Επεξεργασία

  • Διευθυντής Ύλης της Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας, ήταν ο συνταγματάρχης Πεζικού Σπυρίδων Ρούβαλης

Γραμματείς Επιτροπής Σύνταξης Επεξεργασία

  • Γραμματείς Ύλης της Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας ήταν οι: αντισυνταγματάρχης Ν. Μαγγιώρος και ο πλωτάρχης Σ. Ιωαννίδης.

Διευθυντής Έκδοσης Επεξεργασία

  • Διευθυντής Έκδοσης της Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας ήταν ο αντισυνταγματάρχης Ελέγχου Γεώργιος Σώκος (Γ.Ι.Σ. = Γεώργιος Ι. Σώκος).

Συντάκτες Έκδοσης Επεξεργασία

Στους Συντάκτες της Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας περιλαμβάνονταν οι:

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. «Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαιδεία, τόμος 4». anemi.lib.uoc.gr. σελ. 680. Ανακτήθηκε στις 9 Ιουνίου 2021. 
  2. Οι ιδιότητες και οι βαθμοί όλων των παραπάνω αναφερομένων είναι κατά την περίοδο έκδοσης του έργου (1929-1930).

Πηγές Επεξεργασία