Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια

Η Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια (στην εποχή της, αναφερόμενη και ως: Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαιδεία) ήταν μια εξάτομη έκδοση, που εκδόθηκε μεταξύ των ετών 1929-1930.

Οργανωτική σύνθεση – Επιτροπή ΣύνταξηςΕπεξεργασία

Επίτιμοι Πρόεδροι Επιτροπής ΣύνταξηςΕπεξεργασία

Πρόεδρος Επιτροπής ΣύνταξηςΕπεξεργασία

  • Πρόεδρος της Επιτροπής Σύνταξης της Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας ήταν ο αντιστράτηγος[1] Αλέξανδρος Κοντούλης

Τακτικά μέληΕπεξεργασία

Τακτικά μέλη της Επιτροπής Σύνταξης της Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας ήταν μεταξύ άλλων οι:

Επιμελητές ΎληςΕπεξεργασία

Οι επιμελητές ύλης της Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας ήταν οι:

Διευθυντής ΎληςΕπεξεργασία

  • Διευθυντής Ύλης της Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας, ήταν ο συνταγματάρχης Πεζικού Σπυρίδων Ρούβαλης

Γραμματείς Επιτροπής ΣύνταξηςΕπεξεργασία

  • Γραμματείς Ύλης της Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας ήταν οι: αντισυνταγματάρχης Ν. Μαγγιώρος και ο πλωτάρχης Σ. Ιωαννίδης.

Διευθυντής ΈκδοσηςΕπεξεργασία

  • Διευθυντής Έκδοσης της Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας ήταν ο αντισυνταγματάρχης Ελέγχου Γεώργιος Σώκος (Γ.Ι.Σ. = Γεώργιος Ι. Σώκος).

Συντάκτες ΈκδοσηςΕπεξεργασία

Στους Συντάκτες της Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας περιλαμβάνονταν οι:

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Οι ιδιότητες και οι βαθμοί όλων των παραπάνω αναφερομένων είναι κατά την περίοδο έκδοσης του έργου (1929-1930).

Πηγές – αναφορέςΕπεξεργασία