Μεγαλυνάριο

Σύντομο τρόπαιο

Το μεγαλυνάριο είναι σύντομο τροπάριο, που δοξολογεί ιερά πρόσωπα και ψάλλεται πριν τη θ΄ ωδή τού Κανόνα στον Όρθρο, στις δεσποτικές και θεομητορικές εορτές.

Το όνομά τους προέρχεται από το ότι συνήθως αρχίζουν με τη φράση "Μεγάλυνον ψυχή μου...".

Για παράδειγμα:

Μεγάλυνον ψυχή μου τον εξαναστάντα
τριήμερον εκ τάφου, Χριστόν τον ζωοδότην (τού Πάσχα).
Μεγάλυνον ψυχή μου τον εν τω σπηλαίω
τεχθέντα βασιλέα (των Χριστουγέννων).
Μεγάλυνον ψυχή μου την τιμιωτέραν
και ενδοξοτέραν των άνω στρατευμάτων (της Θεοτόκου).

Πηγές Επεξεργασία

Δείτε επίσης Επεξεργασία