Τα μεγαοικοσυστήματα ή μεγακοινότητες, όπως επίσης ονομάζονται, είναι φυσικές ενότητες ηπειρωτικής ή και παγκόσμιας εξάπλωσης ,οι οποίες καθορίζονται από το κοινό κλίμα των περιοχών που περικλείουν. Μπορεί να διακόπτονται ή να είναι συνεχείς ανάλογα με το αν οι ήπειροι που περιλαμβάνουν ενώνονται μεταξύ τους, για παράδειγμα η Ευρώπη με την Ασία, ή όχι, όπως η Ευρώπη με την Αμερική. Παραδείγματα μεγαοικοσυστημάτων αποτελούν το βόρειο δάσος κωνοφόρων ή η τάιγκα, που εμφανίζονται ταυτόχρονα στη Βόρεια Αμερική, την Σκανδιναβία και βόρεια Ασία.

Χάρτης με τις διαφορετικές μεγακοινότητες του πλανήτη

Παραπομπές Επεξεργασία