Μενεκράτης ο Νυσαεύς

Γραμματικός και ιστορικός από την Νύσα της Καρίας
Για ομώνυμα λήμματα, δείτε: Μενεκράτης.

Ο Μενεκράτης ο Νυσαεύς ήταν γραμματικός του 2ου π.Χ. αιώνα, μαθητής του Αρίσταρχου του Σαμόθρακος. Ο Στράβων τον αναφέρει ως έναν από τους επιφανέστερους άνδρες της Νύσας (Καρία). Παιδιά του ήταν ο Σώστρατος και ο Αριστόδημος -ο δεύτερος επίσης γραμματικός, μαθήματα του οποίου παρακολούθησε και ο ίδιος ο Στράβων σε νεαρή ηλικία.[1]

Άλλες πηγές μνημονεύουν κάποιον άλλον (επίσης από τη Νύσα) Μενεκράτη, ιστορικό και συγγραφέα ενός συγγράμματος για τη Νίκαια της Βιθυνίας (Περί Νικαίας).
Είναι όμως πολύ πιθανόν τα δύο αυτά πρόσωπα (ο γραμματικός Μενεκράτης και ο ιστορικός) να ταυτίζονταν.[2]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Στράβων, Γεωγραφικά, 14.1.48.
  2. Κ. Müller, Fragmenta historicorum graecorum (1841), «Menecrates Nysaensis», τόμ. II, σελ. 344.