Μενεκράτης ο Ολύνθιος

Ιστορικός από την Όλυνθο
Για ομώνυμα λήμματα, δείτε: Μενεκράτης.

Ο Μενεκράτης ο Ολύνθιος ήταν ιστορικός μάλλον του 4ου π.Χ. αιώνα. Μνημονεύεται άπαξ και μόνον στα Σχόλια εἰς τὴν Διονυσίου γραμματικήν.

Ισχυριζόταν, όπως και ο σύγχρονός του Άνδρων (ο Εφέσιος), ότι τα γράμματα της αλφαβήτου ονομάσθηκαν φοινίκια προς τιμήν της Φοινίκης,[1] της τέταρτης κόρης του Ακταίου που πέθανε νέα και παρθένος. Η άποψη αυτή φαίνεται πως ήταν σχετικά διαδομένη, αφού την υποστήριζαν και άλλοι συγγραφείς, όπως π.χ. ο ιστορικός του 4ου π.Χ. αιώνα Σκάμων.[2]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. K. Müller, Fragmenta historicorum graecorum (1841), "Menecrates Olynthius", τόμ. II, σελ. 344.
  2. Λεξικόν Σουίδα, λήμμα: "Φοινικήια γράμματα". (όπου η Φοινίκη αναφέρεται εκ παραδρομής κόρη του Ακταίωνος)