Μεσαιωνικές Αναγεννήσεις

Οι Μεσαιωνικές Αναγεννήσεις ήταν κάποιες περίοδοι κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα κατά τις οποίες εκδηλώθηκε έντονη πολιτισμική και καλλιτεχνική δραστηριότητα. Γενικά θεωρείται ότι αποτελούνται από τρεις περιόδους: την Καρολίγγεια Αναγέννηση (8ος-9ος αι. μ.Χ.), την Οθωνική Αναγέννηση (10ος αι. μ.Χ.) και την Αναγέννηση του 12ου αιώνα. Ο όρος Μεσαιωνικές Αναγεννήσεις χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα από τον ιστορικό Ζαν-Ζακ Αμπέρ σε αναλογία με την Ιταλική Αναγέννηση του 15ου και του 16ου αι. μ.Χ. Η χρήση του όρου αυτού θεωρείται εξαιρετικά σημαντική γιατί αμφισβήτησε την κυρίαρχη θεώρηση του μεσαίωνα ως μίας εποχής σκοταδισμού, δεισιδαιμονιών και γενικότερης πολιτισμικής οπισθοδρόμησης.