Τα μεσόνια είναι αδρόνια που αποτελούνται από ένα κουάρκ και ένα αντικουάρκ. Τα μεσόνια είχαν αρχικά προβλεφθεί θεωρητικά ως φορείς της δύναμης που κρατά τα νετρόνια και πρωτόνια μέσα στον πυρήνα. Το μιόνιο, όταν αρχικά ανακαλύφθηκε, θεωρήθηκε μεσόνιο, υπόθεση που καταρρίφθηκε αργότερα. Το πρώτο μεσόνιο που παρατηρήθηκε ήταν το πιόνιο (σπανιότερα π-μεσόνιο), στα 1947. Ο Χιντέκι Γιουκάβα είχε προβλέψει την ύπαρξη των μεσονίων θεωρητικά το 1935 και το 1949 τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής για την εργασία του αυτή.

Σύνοψη των σωματιδίων και των δυνάμεων της σωματιδιακής φυσικής