Η έννοια της μεταβλητής είναι αρχική έννοια για τα μαθηματικά, δηλαδή τη δεχόμαστε αξιωματικά, χωρίς απόδειξη.

Μια μεταβλητή είναι ένα γράμμα που μπορεί να συμβολίζει ένα τυχαίο στοιχείο ενός συνόλου και χρησιμεύει για να δηλωθεί μια κοινή ιδιότητα των στοιχείων του. Μια μεταβλητή «διατρέχει» όλα τα στοιχεία του συνόλου στο οποίο αναφερόμαστε (σύνολο αναφοράς). Επίσης όταν χρειάζεται χρησιμοποιούνται κεφαλαία γράμματα και δείκτες.

Συνήθως ως μεταβλητές χρησιμοποιούνται τα τελευταία μικρά γράμματα της ελληνικής ή της αγγλικής αλφαβήτου (χ, ψ, ω) ή (x, y, z). Για να αποφευχθεί η σύγχυση μεταξύ μεταβλητών και στοιχείων αποφεύγεται η χρήση γραμμάτων του αλφαβήτου στο συμβολισμό συγκεκριμένων στοιχείων του συνόλου. Αν αυτό είναι απαραίτητο, τότε τα γράμματα που αντιπροσωπεύουν τα συγκεκριμένα στοιχεία μπαίνουν σε εισαγωγικά («»).

Μια ιδιότητα που εκφράζεται για ορισμένα στοιχεία ισχύει μόνο για αυτά, ενώ όταν δηλώνεται μια ιδιότητα για μια μεταβλητή, ισχύει για όλα τα στοιχεία του συνόλου.

Αναφορές και σημειώσεις

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία