Μεταλλόφωνο

έγχορδο μουσικό όργανο

Τα μεταλλόφωνα είναι κρουστά μουσικά όργανα που παίζονται με ένα ραβδί. Αποτελούν τη μετεξέλιξη των ξυλοφώνων. Μέσα στο, συνήθως κίτρινο, καπάκι τους βρίσκονται "ράβδοι". Κάθε ράβδος αντιπροσωπεύει μία νότα. Οι νότες ακούγονται με το κρούσμα του ραβδιού (ή της μπαγκέτας) πάνω στις ράβδους. Οι κάτω ράβδοι είναι απλές νότες ενώ οι πάνω είναι οι "διέσεις", όπως αντίστοιχα στο πιάνο και στο αρμόνιο τα μαύρα πλήκτρα είναι οι διέσεις και τα άσπρα οι απλές νότες.