Το μεταφορικό RNA ή tRNA (αγγλ.: transfer RNA) είναι μικρή αλυσίδα RNA, με μήκος 74-95 νουκλεοτιδίων, που μεταφέρει ειδικά αμινοξέα σε μια επεκτεινόμενη πολυπεπτιδική αλυσίδα στα ριβοσώματα του κυττάρου, με βάση τις οδηγίες του αγγελιαφόρου RNA. Έτσι γίνεται η πρωτεΐνοσύνθεση κατά τη διάρκεια της μετάφρασης στο κύτταρο. Είναι ένας τύπος μη κωδικοποιητικού RNA.

Μόριο μεταφορικού RNA. Με κόκκινο απεικονίζεται το αντικωδικόνιο το οποίο περιέχει νουκλεοτίδια συμπληρωματικά ως προς αυτά του κωδικονίου στο mRNA

Το tRNA διαθέτει ειδικούς υποδοχείς για την πρόσδεση αμινοξέων καθώς και μια περιοχή αντικωδικονίου, για την αναγνώριση του τρέχοντος κωδικονίου στο αγγελιαφόρο RNA. Η αναγνώριση αυτή γίνεται με βάση τη συμπληρωματικότητα των βάσεων. Ένας τύπος tRNA αντιστοιχεί σε πολλά κωδικόνια αλλά μόνο σε ένα αμινοξύ.

Η διαδικασία της μετάφρασης παρουσία των tRNA.Κάθε μόριο tRNA φέρει ένα αμινοξύ και εν συνεχεία συνδέονται τα αμινοξέα μεταξύ τους με πεπτιδικό δεσμό.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία