Μετεωρολογικά φαινόμενα

Τα κυριότερα των φαινομένων που αποτελούν αντικείμενο έρευνας και σπουδής της Μετεωρολογίας είναι:

 1. Η Ατμοσφαιρική πίεση
 2. Η Θερμοκρασία ατμοσφαίρας
 3. Η Υγρασία ατμόσφαιρας
 4. Η Δρόσος
 5. Η Πάχνη
 6. Η Νέφωση
 7. Η Ξηρά αχλύς
 8. Η Υγρά αχλύς
 9. Η Ομίχλη
 10. Η Ορατότητα
 11. Η Ηλιοφάνεια
 12. Ο Άνεμος
 13. Η Αστραπή
 14. Η Βροντή
 15. Ο Κεραυνός
 16. Η Βροχή και όλα τα είδη αυτής
 17. Το Χιόνι
 18. Το Χιονόνερο
 19. Η Χάλαζα ή Χαλάζι
 20. Ο Υαλόπαγος, καθώς επίσης
 21. Το Στέμμα
 22. Η Άλως
 23. Το Ουράνιο τόξο (Ίριδα)
 24. Η Καταιγίδα
 25. Η Χιονοθύελλα
 26. Η Χιονοκαταιγίδα
 27. Ο Τροπικός κυκλώνας
 28. Ο Σίφωνας

Εκ των παραπάνω, τα τρία πρώτα θεωρούνται «βασικά» αφού από αυτά προέρχονται όλα τα άλλα.