Μητροπολιτική περιοχή, μερικές φορές αναφέρεται και ως μητροπολιτική περιφέρεια, είναι μια περιοχή που αποτελείται από ένα πυκνοκατοικημένο αστικό πυρήνα, με πιο αραιοκατοικημένες τις γύρω περιοχές του, η οποία μοιράζεται τη βιομηχανία, τις υποδομές και τη στέγαση.[1] Η μητροπολιτική περιοχή συνήθως εμπεριέχει πολλαπλές περιοχές δικαιοδοσίας όπως δήμους, νομούς, περιφέρειες, κράτη, ακόμη και έθνη. Καθώς οι κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτικοί θεσμοί έχουν αλλάξει, οι μητροπολιτικές περιοχές έχουν γίνει βασικές οικονομικές και πολιτικές περιοχές.[2] Οι μητροπολιτικές περιοχές περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες αστικές περιοχές, κωμοπόλεις και αγροτικές περιοχές οι οποίες, από κοινωνικο-οικονομική άποψη, συνδέονται με τον αστικό πυρήνα.[3]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Squires, G. Ed. Urban Sprawl: Causes, Consequences, & Policy Responses. The Urban Institute Press (2002)
  2. Mark, M., Katz, B., Rahman, S., and Warren, D. MetroPolicy: Shaping A New Federal Partnership for a Metropolitan Nation. Brookings Institution: Metropolitan Policy Program Report. (2008). 4-103.
  3. «Definition of Urban Terms» (PDF). demographia.com. Ανακτήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2013. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία