Μηχανική υπολογιστών ονομάζεται ένας επιστημονικός κλάδος ο οποίος συνθέτει στοιχεία από την επιστήμη ηλεκτρονικού μηχανικού και την πληροφορική, με σκοπό την ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση υλικού υπολογιστών.

Συνήθως οι μηχανικοί υπολογιστών ασχολούνται με την κατασκευή μικροεπεξεργαστών ή μικροελεγκτών, εξειδικευμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (π.χ. VLSI) κλπ, με στόχο την ενσωμάτωσή τους σε ευρύτερα συστήματα και την εναρμόνιση του υλικού με το λογισμικό. Η μηχανική υπολογιστών στην ανώτατη εκπαίδευση διδάσκεται κυρίως σε τμήματα με τίτλο «Ηλεκτρονικών Μηχανικών», σε τμήματα με τίτλο «Πληροφορικής» και σε τμήματα εστιασμένα στην τομή των δύο: τμήματα «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής». Υπάρχει ωστόσο επικάλυψη και με τμήματα «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών», όταν αυτά παρέχουν και κατεύθυνση ή τομέα ηλεκτρονικής (συνήθως με πρόγραμμα σπουδών ηλεκτρονικού μηχανικού).

Οι απόφοιτοι του κλάδου είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας.

Τα κύρια γνωστικά πεδία της μηχανικής υπολογιστών είναι τα παρακάτω:

Οι καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι στον κλάδο αυτόν επιστήμονες αποκαλούνται μηχανικοί υπολογιστών. Στην καθομιλουμένη ωστόσο, ο όρος αυτός μπορεί ευρύτερα να χρησιμοποιείται και για να περιγράψει μηχανικούς πληροφορικής ή ηλεκτρονικούς μηχανικούς, ακόμα και αν δεν έχουν εξειδικευτεί στη μηχανική υπολογιστών.