Μικρή Κατήχηση του Λούθηρου

Η Μικρή Κατήχηση του Λούθηρου (γερμ.: Der Kleine Katechismus) γράφτηκε από το Μαρτίνο Λούθηρο, και δημοσιεύθηκε το 1529 για την κατήχηση των παιδιών. Η Μικρή Κατήχηση εξετάζει τις Δέκα Εντολές, το Σύμβολο των Αποστόλων, την Κυριακή προσευχή, το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, το μυστήριο της Εξομολόγησης, και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Περιλαμβάνεται στο Βιβλίο της Ομόνοιας, το οποίο αποτελεί σε γενικές γραμμές την ομολογία πίστεως των Λουθηρανών.

Η Μικρή Κατήχηση του Λούθηρου (έκδοση του 1991)

Η Μικρή Κατήχηση χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα στις Λουθηρανικές εκκλησίες ως μέρος της κατήχησης της νεολαίας, και της προετοιμασίας για το Χρίσμα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία