Τα μικροκύματα είναι περιοχή των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με μήκος κύματος μεταξύ 0,1 και 100 εκατοστών, που αντιστοιχεί σε συχνότητες μεταξύ 0,3-300 GHz. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακριβή όρια που διαχωρίζουν τα μικροκύματα από τις γειτονικές περιοχές του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, των υπερβραχέων και της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Τα μικροκύματα χωρίζονται σε τρεις επιμέρους ζώνες:

  • Στα δεκατομετρικά μικροκύματα (Ultra high frequency, συντ. UHF) (0.3-3 GHz),
  • Στα εκατοστομετρικά μικροκύματα (Super high frequency συντ.SHF) (3-30 GHz),
  • Στα χιλιοστομετρικά μικροκύματα (Extremely high frequency συντ.EHF) (30-300 GHz).
Μικροκυματική κεραία

Εφαρμογές μικροκυμάτων Επεξεργασία

Τα μικροκύματα έχουν πολύ περισσότερες εφαρμογές σε σχέση με τις άλλες ζώνες ραδιοκυμάτων λόγω του πλούσιου φάσματός τους. Χρησιμοποιούνται για εκπομπή επίγειου τηλεοπτικού σήματος (UHF), στην εκπομπή δορυφορικού τηλεοπτικού σήματος αλλά και στις δορυφορικές επικοινωνίες γενικότερα. Εφαρμόζονται επίσης στην κινητή τηλεφωνία, στην εφαρμογή Wi-Fi, στο πρότυπο ανταλλαγής αρχείων Bluetooth, στα Ραντάρ αλλά και στους φούρνους μικροκυμάτων καθώς οι μικροκυματικές συχνότητες αλληλεπιδρούν με την ύλη.

Ζώνες συχνοτήτων κατά το πρότυπο της RSGB Επεξεργασία

Παρακάτω δίνεται πίνακας με τις ζώνες συχνοτήτων των μικροκυμάτων κατά το πρότυπο της RSGB.

Ζώνες συχνότητας (frequency bands) μικροκυμάτων
Ονομασία (RSGB) Περιοχή συχνοτήτων
Ζώνη L 1 έως 2 GHz
Ζώνη S 2 έως 4 GHz
Ζώνη C 4 έως 8 GHz
Ζώνη X 8 έως 12 GHz
Ζώνη Ku 12 έως 18 GHz
Ζώνη K 18 έως 26.5 GHz
Ζώνη Ka 26.5 έως 40 GHz
Ζώνες συχνότητας (frequency bands) μικροκυμάτων
Ονομασία (RSGB) Περιοχή συχνοτήτων
Ζώνη Q 30 έως 50 GHz
Ζώνη U 40 έως 60 GHz
Ζώνη V 50 έως 75 GHz
Ζώνη E 60 έως 90 GHz
Ζώνη W 75 έως 110 GHz
Ζώνη F 90 έως 140 GHz
Ζώνη D 110 έως 170 GHz

Πηγές Επεξεργασία

  • Φυσική Β΄Λυκείου, Α. Μάζης, ΟΕΔΒ, 1994
  • Συστήματα εκπομπής και λήψης, Β τάξη ΤΕΕ, ΟΕΔΒ, 1999

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία