Για άλλες χρήσεις, δείτε: Μικρόμετρο (αποσαφήνιση).

Το μικρόμετρο αποτελεί μονάδα μήκους ίση με το εκατομμυριοστό του μέτρου. Λέγεται και μικρόν. Διεθνή σύμβολά του είναι τα μm και μ. Στην ελληνική αποδίδεται και ως χιλιοστό του χιλιοστού ή χιλοστομέτρου.

Ένας κόκκος σκόνης διαστάσεων ενός μικρόμετρου, πάνω στο κεφάλι μιας καρφίτσας

1 μm = 1 μ = 1/1000 mm = 10-6 m

Μια απ' τις χρήσεις του είναι στη βιολογία, για τη μέτρηση του μεγέθους κυρίως ιών και άλλων μικροβίων με τη χρήση μικροσκοπίου.