Στην γραμμική άλγεβρα, μοναδιαίο διάνυσμα είναι κάθε διάνυσμα με μήκος (ή νόρμα) την μονάδα , δηλαδή κάθε διάνυσμα με .[1]:157[2]:32 Για παράδειγμα, το διάνυσμα που έχει Ευκλείδειο μήκος .

Για κάθε μη-μηδενικό διάνυσμα , το κανονικοποιημένο του μοναδιαίο διάνυσμα είναι το διάνυσμα , το οποίο είναι παράλληλο στο .[1]: 157 [2]: 33 

Παραδείγματα

Επεξεργασία
 
Παραδείγματα μοναδιαίων διανυσμάτων στο  . Όλα ανήκουν στον κύκλο με κέντρο   και ακτίνα  .
  • Το διάνυσμα  , καθώς έχει Ευκλείδειο μήκος  .
  • Το διάνυσμα  , καθώς έχει Ευκλείδειο μήκος  .
  • Στο   κάθε διάνυσμα ανήκει στον μοναδιαίο κύκλο. Αυτό ισχύει γιατί ένα διάνυσμα   είναι μοναδιαίο αν και μόνο αν  , δηλαδή αν και μόνο αν ανήκει στον κύκλο με κέντρο   και ακτίνα  .
  • Για κάθε φυσικό αριθμό  , το διάνυσμα   είναι μοναδιαίο καθώς
 .
  • Τα διανύσματα   της κανονικής βάσης του   είναι μοναδιαία, καθώς έχουν μήκος   για κάθε  . Πιο γενικά, τα διανύσματα κάθε ορθοκανονικής βάσης είναι μοναδιαία.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. 1,0 1,1 Χαραλάμπους, Χ.· Φωτιάδης, Α. (2015). Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα για τις θετικές επιστήμες. Αθήνα: ΣΕΑΒ. ISBN 978-960-603-273-8. 
  2. 2,0 2,1 Μπράτσος, Α. (2015). Μαθήματα ανωτέρων μαθηματικών. Αθήνα: ΣΕΑΒ. ISBN 978-960-603-030-7.