Άνοιγμα κυρίου μενού

Μοριακή βιολογία είναι ο κλάδος της βιολογίας που μελετά την δομή,σύνθεση,τροποποίηση, αποικοδόμηση, λειτουργία και τις αλληλεπιδράσεις των βιολογικά σημαντικών μακρομορίων ( νουκλεϊκά οξέα, πρωτεΐνες, λιπίδια, υδατάνθρακες), και τους μοριακούς μηχανισμούς της λειτουργίας των κυττάρων και των οργανισμών.Η μοριακή γενετική, η μελέτη της δομής, λειτουργίας, μεταβολισμού και αλληλεπίδρασης με άλλα μόρια της γενετικής πληροφορίας (DNA και RNA) σε μοριακό επίπεδο, αποτελεί το γνωστότερο κλάδο της μοριακής βιολογίας. Τα όρια μεταξύ της Μοριακής Βιολογίας με εκείνα ορισμένων κλάδων της Χημείας και άλλους κλάδους της Βιολογίας δεν είναι πάντα ξεκάθαρα, και ιδιαίτερα με εκείνα της βιοχημείας και της γενετικής. Το όνομα "Μοριακή Βιολογία" δόθηκε το 1938 από τον Αμερικανό επιστήμονα Γουώρεν Γουίβερ.

Σχέση με άλλες ΒιοεπιστήμεςΕπεξεργασία

Οι μοριακοί βιολόγοι-ερευνητές χρησιμοποιούν συγκεκριμένες τεχνικές της μοριακής βιολογίας για να διεξάγουν έργο,μα σταδιακά αρχίζουν και χρησιμοποιούν και άλλες τεχνικές οι οποίες προέρχονται από τους κλάδους της Βιοχημείας και της Γενετικής.

Καθώς πολλές φορές τα όρια των τριών αυτών κλάδων είναι δυσεύρετα,παρακάτω υπάρχουν οι γενικευμένοι ορισμοί τους:

  • Βιοχημεία ονομάζεται η μελέτη των χημικών ουσιών οι οποίες δομούν έναν οργανισμό,καθώς και τις ζωτικής σημασίας αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους.Οι Βιοχημικοί επικεντρώνονται κυρίως στην δομή,λειτουργία και τον ρόλο των Βιομορίων.
  • Γενετική ονομάζεται η μελέτη των επιδράσεων των οποιονδήποτε γενετικών διαφορών σε έναν οργανισμό.
  • Μοριακή Βιολογία ονομάζεται η μελέτη των διαδικασιών της γενετικής Αντιγραφής,Μεταγραφής και Μετάφρασης,καθώς και της λειτουργίας του κυττάρου εν γένει.(Γενικευμένος Ορισμός)

Χρησιμότητα της Μοριακής ΒιολογίαςΕπεξεργασία

Η χρήση των μεθόδων της μοριακής βιολογίας στην Ιατρική συνέβαλε στην δημιουργία ενός νέου κλάδου,αυτού της Μοριακής Ιατρικής.Επίσης η μοριακή βιολογία έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην δημιουργία νέων φαρμάκων και θεραπειών και ειδικότερα στη δημιουργία της γονιδιακής θεραπείας. Τέλος, παίζει σημαντικό ρόλο,πλέον, στην καλύτερη κατανόηση του κυττάρου και των λειτουργιών του.