Το μοριακό τροχιακό στην κβαντική φυσική και κβαντική χημεία είναι μια μαθηματική συνάρτηση η οποία περιγράφει την κυματική συμπεριφορά ενός ηλεκτρονίου σε ένα μόριο. Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό επί παραδείγματι της πιθανότητας εύρεσης ενός ηλεκτρονίου στο χώρο ενός μορίου.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Ατομικό τροχιακό